Reference

Podívejte se na přehled našich významných klientů, případové studie nebo na reference na školení od našich zákazníků.

Významní zákazníci AV ENGINEERING

Případové studie

Servis výrobních linek s podporou rozšířené reality (AR)

Jakékoliv zastavení výroby z důvodu poruchy či servisu zařízení znamená snížení výkonu dodávek, což má nepříjemné ekonomické dopady, zvláště když si uvědomíme, že se jedná o potravinářský průmysl.
Přejít do případové studie
Devro Vuforia Chalk e1704788188590

Automatizace nabídkového řízení ze 2 dnů na 30 minut – Saft Ferak

Ze 2 dnů na 30 minut – to je zrychlení, kterého dosáhli při automatizaci nabídkového řízení ve firmě Saft Ferak z Moravskoslezských Raškovic.
Přejít do případové studie
SAFT Ferak

Digitální správa konstrukčních dat a výrobní dokumentace

Kombinace Windchill Base a ThingWorx Navigate vytvořilo základ digitálního vlákna podniku a zajišťuje „bezvýkresový“ oběh dat od konstrukce až po výrobu.
Přejít do případové studie
robot

Reference na školení AV ENGINEERING

Nedávno jsem absolvoval základní školení práce ve 3D systému CREO, které bylo poskytováno od AV ENGINEERING. Vzhledem ke svému již dlouhodobému působení ve firmě ŠKODA TRANSPORTATION, jsem měl možnost si obnovit již vytracené znalosti práce s 3D CADem, protože mé první zkušenosti sahají až do počátku 90-tých let, kdy jsem měl možnost první seznámení získat u tehdejší ZPS-Systems. Stejně, jako před mnoha lety bylo školení bezchybné a přístup paní školitelky k nám – frekventantům, byl příkladný, takže bych chtěl vyjádřit firmě AV ENGINEERING poděkování a současně přání další spolupráce na tomto poli, třeba u tématu kolizí-„havárií“ v sestavách, což bych považoval ze svého profesního pohledu za užitečné.

ŠKODA TRANSPORTATION a.s.
Petr Špalek

Již dva měsíce uplynuly od posledního školení CREO Parametric, které bylo realizováno společností AV ENGINEERING, a.s. pro naši firmu Litostroj Engineering a.s. (LE) v rámci programu POVEZ II, ve spolupráci s Úřadem práce ČR a podporou Evropského sociálního fondu – Operační program Zaměstnanost. Tento časový odstup nabízí nezaujatý vhled pro bilanci, zhodnocení samotného školení a jeho přínosu.
Školení, které probíhalo od poloviny ledna do konce března 2023 se zúčastnilo 30 pracovníků LE z oddělení konstrukce a oddělení výzkumu a vývoje hydraulických strojů. Z tohoto pohledu bylo vyřízení žádosti na ÚP ČR velmi náročné a zdlouhavé, ale nakonec se vše podařilo i díky spolupráci a využití zkušeností AV ENGINEERING s tímto procesem.

Samotné školení probíhalo v několika turnusech ve velmi příjemném prostředí školících místností s občerstvením, v pobočce AV ENGINEERING v Chrudimi. Samozřejmostí byly vždy přichystané výukové programy, včetně skvěle fungující výpočetní techniky pro každého školeného pracovníka a požadované verze školeného software. Našel se i prostor pro dotazy školených pracovníků, na které školitelé ochotně odpovídali, příp. řešili dodatečně – po přípravě – na následujícím turnusu školení.

Školení v pojetí, které bylo provedeno pro technické pracovníky Litostroj Engineering a.s. lze bez výhrady doporučit všem, kteří systém CREO používají, a to nejenom pro začátečníky, ale i pro dlouhodobé uživatele, kteří ač chtějí či nechtějí „jedou v zajetých kolejích“ a nevědomky přicházejí o nové funkcionality aktuálních verzí systému CREO. Již dnes můžeme říct, že nemálo funkcí, které jsme si během školení osvojili, nyní běžně používáme v každodenní praxi.

Děkuji Vám za sebe i své kolegy!

Litostroj Engineering a.s.
Ing. Jiří Macek

Všem pracovníkům firmy AV ENGINEERING, a.s., kteří se podíleli na upgrade našeho CAD a PLM děkuji za profesionální přístup a dobře odvedenou práci. Zároveň chci vyzdvihnout podporu při migraci dat a implementaci PLM Windchill, která byla provedena s minimální dobou odstávky CAD a hladkým náběhem do plného provozu.

SOMA spol. s r.o.
Pavel Černohous

ŠKODA AUTO uzavřela 18.3.2020 z preventivních hygienických důvodů všechny své české závody. To znamenalo nejen zastavení výroby, ale i plošné zrušení všech naplánovaných vzdělávacích akcí. Díky nabídce AV ENGINEERING, a.s. na realizaci online školení, k tomu ovšem nakonec nedošlo! Přiznávám, že tento návrh byl pro mne z počátku velmi odvážný. Přesto jsme se nakonec rozhodli toto školení vyzkoušet.

Díky výkonu lektora bylo školení vyhodnoceno jako velmi dobré a v některých ohledech i lepší, než kdyby se konalo v učebně. Na základě této zkušenosti a hodnocení účastníků jsme se rozhodli pokračovat ve školení online. Proto se mohli kolegové okamžitě věnovat navrhování potřebných dílů místo toho, aby teprve čekali na školení. Přesto, že se české závody ŠKODA AUTO opět otevřely 27.4.2020, jsou kurzy Creo nadále realizovány online.

ŠKODA AUTO a.s.
Jan Vesecký