O společnosti

Jsme přední česká společnost zaměřená na propojování digitálního a fyzického světa. Jsme dodavatelem špičkových softwarových systémů (CAD – PLM – SLM – IoT ) od společnosti PTC. Prostřednictvím softwarových technologií a služeb transformujeme, automatizujeme, digitalizujeme a zefektivňujeme procesy ve vývojově výrobních firmách.

Základní pilíře AV ENGINEERING

01

Vše na jednom místě

Všechny informace budou dostupné z jednoho místa
02

Vše jen jednou

Všechny informace budou existovat v jediném provedení
03

Pokaždé stejně

Opakované činnosti budou probíhat vždy stejně

MY v AV

se zaměřujeme na implementaci moderních, vysoce produktivních metod a pracovních postupů v oblasti návrhu, výroby a servisu výrobků. Automatizujeme rutinní procesy, odstraňujme činnosti s vysokým rizikem vzniku chyby a koncentrujeme lidskou činnost na tvůrčí aktivity a inovaci.

Naším cílem je poskytovat zákazníkům řešení pro trvalou inovaci výrobků, způsobu jejich vzniku, provozu a servisu s cílem udržovat konkurenční výhodu. Naše přidaná hodnota je v dlouholetých multioborových zkušenostech, v množství referencí a v certifikovaných kompetencích. Výsledkem naší práce jsou konkurenceschopné, vysoce produktivní a efektivní procesy našich zákazníků, flexibilně reagující na požadavky a rychlé změny trhu.

Mantra

  • Pozorně vnímáme požadavky našich zákazníků a přinášíme jim řešení, připravené přesně pro jejich potřeby.
  • Inovace a proaktivita jsou naším motorem. Vždy hledáme pro naše zákazníky řešení s nejvyšší přidanou hodnotou.
  • Našich 30 let multioborových zkušeností ve strojírenství, množství referencí a nejvyšší stupeň certifikací je pro naše zákazníky garancí kvality a spolehlivosti.
  • Při naší práci vyznáváme princip partnerství spíše než vztah odběratel – dodavatel.

 

Certifikace

ENX TISAX (Trusted Information Security Assessment Exchange)

Na základech mezinárodní normy ISO 27001, která byla přizpůsobena požadavkům automobilového průmyslu, vznikl standard TISAX (Trusted Information Security Assessment Exchange). Za jeho vývojem stojí německá asociace automobilového průmyslu VDA (Verband der Automobilindustrie). Ta stanovila hodnotící kritéria a certifikační pravidla ve spolupráci se sdružením evropského automobilového průmyslu: European Network Exchange (ENX).

Pro AV ENGINEERING, a.s. má důvěrnost, dostupnost a integrita informací velkou hodnotu. Přijali jsme rozsáhlá opatření na ochranu [citlivých a/nebo důvěrných] informací. Proto se řídíme katalogem otázek informační bezpečnosti Německé asociace automobilového průmyslu (VDA ISA). Posouzení provedl poskytovatel auditu, v tomto případě poskytovatel auditu ENX TISAX společnost BUREAU VERITAS CERTIFICATION CZ, s.r.o.

Výsledek lze získat výhradně na portálu ENX: https://portal.enx.com/en-US/TISAX/tisaxassessmentresults.

ID oboru: S2PZZM
ID posouzení: AV37AL-1

Projekty EU

„Projekt vybudování nové výpočetní a úložné kapacity IT byl financován z prostředků Operačního programu podnikání a inovace“

Odborné praxe pro mladé do 30 let v Pardubickém kraji reg. č. CZ.1.04/2.1.00/70.00069

Naše společnost zaměstnává na dotovaných pracovních místech zaměstnance v rámci regionálního individuálního projektu Odborné praxe pro mladé do 30 let v Pardubickém kraji, který je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu České republiky.