Arbortext

Vytváření, správa a doručování obsahu technické, servisní a obchodní dokumentace efektivním způsobem vyžaduje systém, který zajistí, že každý prvek procesu bude jednoduchý – a chytrý.

Arbortext je skupinou aplikací pro dynamickou tvorbu, správu a publikování především technické, servisní a obchodní dokumentace s přímou vazbou na PLM systém Windchill. Poskytuje schopnost definovat, vytvářet, řídit a vydávat dynamické informace k výrobkům v požadované  jazykové verzi a formátu výstupu. 

Arbortext umožňuje společnostem opakovaně využívat již existující vývojová, konstrukční a obchodní data k vytvoření kompletní dokumentace ke konkrétnímu výrobku.

Vylepšení strukturovaného psaní pomocí Arbortext

Až o 75 %

efektivnější psaní

Až o 1 milion Kč

nižší náklady na předklad dokumentace

Až 65 %

zlepšení sazby opravy napoprvé

Až 25 %

nárůst výnosu z náhradních dílů

Až 15 %

snížení prostojů

Vlastnosti a funkce

 • Vždy názorná a aktuální technická, servisní a obchodní dokumentace v různých jazykových mutacích.
 • Dokumentace má oddělený obsah od formátování a lze ji proto snadno exportovat do firemních šablon PDF, WWW, apod.
 • Grafika v dynamickém vektorovém formátu poskytuje kvalitní zobrazení pro tisk i on-line prohlížení ilustrací.
 • Automatizované nástroje pro zvýraznění důležitého a potlačení nedůležitého grafického detailu v ilustracích usnadňují pochopení ilustrace.
 • Díky opakovanému použití 3D CAD dat mohou ilustrace vytvářet přímo pracovníci zodpovědní za technickou dokumentaci a konstruktéři tak mají více času na vývoj nových výrobků.

Arbortext pro technické publikace a katalog dílů

Kombinace Arbortext a PLM Windchill poskytuje firmám nástroje pro  snadnou správu komplexního obsahu a obchodních potřeb, které jsou nutné pro správně fungující digitální vlákno.

Podívejte se na interaktivní ukázku

Arbortext a digitální vlákno

Co je digitální vlákno?

Digitální vlákno vytváří homogenní a jednoduchý univerzální přístup k datům o výrobku v celém jeho životním cyklu. Vytváří jednotnou sadu souvisejících informací o výrobku – od jeho vývoje až po výrobu a servis.  

SLM Arbortext doplňuje PLM funkce o nástroje, které umožní vytvořit, spravovat a sdílet servisní dokumentaci. Propojení PLMSLM usnadňuje vyhledání a zobrazení technické dokumentace související s konkrétním výrobkem přímo v terénu při montáži nebo servisu.

Více informací o digitálním vláknu

Zajištěná konzistence dat s digitálním vláknem v celém životním cyklu výrobku  

Plynulý datový tok v digitálním vláknu umožňuje přístup k aktuálním datům o výrobku všem zainteresovaným osobám v každé fázi životního cyklu výrobku. 

Tvorba

 • Automatická aktualizace obsahu v souvislosti se změnami ve vývoji výrobku.
 • Opakované použití a využití existujícího obsahu.
 • Podpora efektivní správy jazykových mutací.
 • Efektivní týmová spolupráce při tvorbě obsahu. 
 • Efektivnějšího přidělování úkolů.

Správa

 • Správa technického obsahu pocházejícího z více zdrojů.
 • Automatizovaný proces změnového řízení.
 • Využití CAD dat a informací o zařízení pro rychlejší tvorbu technické dokumentace.
 • Efektivnější proces kontroly.
 • Omezení ručního přepisování informací.

Publikování

 • Cenově efektivní poskytování aktuální dokumentace zákazníkům a servisnímu personálu.
 • Snížení provozních nákladů na poskytování servisních informací.
 • Automatizované publikování ke snížení nákladů a potřeby více aplikací.
 • Efektivnější integrace technických změn do informací o výrobku a udržování aktuální publikace.

Produkty Arbortext

Arbortext Web Editor a Web Reviewer

Arbortext Web Editor a Web Reviewer je se svým jednoduchým www rozhraním ideálním nástrojem pro kontrolu a korektury textů od různých autorů. Díky integraci s Windchill může uživatel přímo editovat a poznámkovat dokumenty vytvořené pomocí Arbortext Editor a zlepšit tak proces tvorby a kontroly dokumentů.

K dispozici interaktivní ukázka

Datasheet ke stažení

Arbortext Layout Developer a Layout Editor

Arbortext Layout Developer a Layout Editor jsou efektivní nástroje pro vytváření rozvržení (kompozice) pro náročné dokumenty s profesionálním výstupem a nástroje pro automatizaci tisku. Kompoziční engine umožňuje automatizovaně publikovat vícejazyčný obsah jako jsou manuály, ilustrované katalogy dílů, školicí materiály, katalogy výrobků, prospekty a další standardizované firemní dokumenty. Zdrojem obsahu jsou datové XML bloky vytvářené pomocí Arbortext Editor a ilustrace vytvořené v Arbortext IsoDraw nebo Creo Illustrate. 

Datasheet ke stažení

Arbortext Editor

Arbortext Editor je jednoduchý nástroj pro tvorbu strukturovaného obsahu. Použitá XML technologie umožňuje tvorbu opakovaně použitelných datových bloků (např. odstavec nebo kapitola). Díky integraci s Windchill lze snadno vytvořit propojenou datovou strukturu, která obsahuje 3D CAD data a související textové informace. Tato struktura umožňuje automatizovaný proces zapracování změn nebo vytváření přesné dokumentace pro danou konfiguraci nebo specifikaci výrobku.

Datasheet ke stažení

Arbortext Styler

Arbortex Styler je snadno použitelný nástroj pro definici stylů a šablon dokumentů vytvořených pomocí Arbortext Editor. Styly a šablony umožňují z jednoho zdroje vytvářet různé typy dokumentace, např. PDF soubor pro tisk, www stránku nebo filtrovat obsah např. podle typu uživatele (začínající uživatel/expert). Díky stylům a šablonám odpadá autorům textů nutnost kontrolovat vzhled dokumentu a mohou se tak plně soustředit na jeho obsah.

Datasheet ke stažení

Arbortext IsoDraw

Arbortext IsoDraw umožňuje využívat existující 3D CAD modely pro vytváření technických ilustrací. Ilustrace tak nemusí vytvářet konstruktéři – díky IsoDraw mohou ilustrace vytvářet přímo pracovníci zodpovědní za technickou dokumentaci mimo CAD systém. 

Datasheet ke stažení

Creo Illustrate

Creo Illustrate nabízí jednoduché pracovní prostředí pro tvorbu 3D ilustrací přímo z CAD konstrukčních dat. Pomocí snadno ovladatelných nástrojů lze vytvářet technické ilustrace, sady ilustrovaných postupů krok za krokem nebo animací. Creo Illustrate umožňuje také přípravu 3D dat pro interaktivní AR zkušenosti.

Datasheet ke stažení

Arbortext Publishing Engine

Arbortext Publishing Engine automatizuje publikační proces. Jedná se o serverový systém, který umožňuje kombinovat XML soubory z Windchill a nestrukturovaná data z jiných firemních systémů a automaticky generovat výslednou publikaci. Zajišťuje vytváření aktuální dokumentace na vyžádání po celou dobu životního cyklu výrobku.

Datasheet ke stažení

Arbortext Content Delivery

Arbortext Content Delivery je výkonná, škálovatelná platforma pro vytvoření www portálu pro přístup k technické dokumentaci k výrobku. Umožňuje přesné vyhledávání informací aktuálních dokumentů pro specifickou konfiguraci výrobku, kterou zákazník používá. Arbortext Content Delivery umožňuje vytvořit zákaznicky orientovaný zdroj informací o jeho zakoupeném zařízení včetně interaktivního, ilustrovaného katalogu náhradních dílů s možností přidat vybraný díl do nákupního košíku a rychlou objednávkou dílů.  

Datasheet ke stažení

Windchill Service Parts Information and Instructions

Windchill Service Parts Information and Instructions je rozšiřující modul PLM platformy Windchill. Umožňuje výrobcům využít existující data o výrobku pro vytvoření kvalitních informací o náhradních dílech a servisních instrukcí. Usnadňuje vytváření, správu a aktualizaci relevantních servisních instrukcí včetně sBOM a ilustrovaného katalogu náhradních dílů. Poskytuje informace o náhradních dílech a servisních postupech pro každou konfiguraci nebo výrobní číslo výrobku a zajišťuje automatizované publikování aktuálních informací po celou dobu životnosti výrobku.  

Datasheet ke stažení