IoT – internet věcí

Platforma umožňující monitoring, řízení a optimalizace zařízení a procesů v reálném čase.
Zjistit více o IoT platformě ThingWorx

Využití IoT platformy vede k úspěchu ve výrobě a servisu

Propojením strojů, získaných dovedností zaměstnanců a nastavených procesů je možné získat nové funkce a možnosti. Průmyslová konektivita a analýza dat v reálném čase přemění vaše průmyslová data na rychlejší obchodní rozhodnutí, lepší efektivitu a maximalizovaný růst tržeb vašeho podnikání.

Výhody průmyslového internetu věcí (IIoT)

Průmyslové systémy IoT jsou výkonné díky propojeným zařízením a strojům, které mohou mluvit stejným jazykem, monitorovat a analyzovat údaje o průmyslovém výkonu a umožňují v reálném čase zjistit, co se děje správně a co špatně. Dokonce umí předpovědět, kdy je třeba se věnovat servisu zařízení ještě před vzniklou poruchou. 

Propojený ekosystém (I)IoT dává vám a vašemu týmu sílu zvyšovat efektivitu, vzdáleně monitorovat, srovnávat napříč pracovišti, maximalizovat dobu provozuschopnosti, optimalizovat provoz v továrně i dohlížet stroje v jiné zemi nebo na jiném kontinentě. Potenciál platformy je de facto neomezený. Jedním z důvodů, proč je to možné, je velmi progresivně se rozvíjející konektivita – možnost komunikovat i na velké vzdálenosti, bezdrátově a napříč komunikačními jazyky.

Nejlepší způsob, jak urychlit digitální transformaci, je použít osvědčenou průmyslovou platformu, která je pro vás účelově vytvořená a staví na zkušenostech z různých typů průmyslu. 

Zavedená platforma nabízí několik výhod:

Maximalizace příjmů

Průmyslový internet věcí (IIoT) nabízí neomezené možnosti pro maximalizaci příjmů. Propojená zařízení a senzory v reálném čase poskytují podnikům přesné a aktuální informace o stavu výrobních linek. To umožňuje rychlé a kvalifikované rozhodování, což vede k efektivnějšímu využití zdrojů a zvýšení produktivity práce.

Zkrácená doba uvedení produktu na trh

Díky využití IIoT mohou průmyslové firmy zkrátit dobu vývoje a uvedení nových produktů na trh. S možností sledovat a analyzovat data v reálném čase mohou inženýři identifikovat a řešit potenciální problémy dříve než kdy jindy. Tímto způsobem mohou rychleji reagovat na změněné požadavky trhu a udržet krok s konkurencí.

Snížení provozních nákladů

IIoT umožňuje detailní sledování a analýzu výrobních procesů, což vede k efektivnějšímu využívání zařízení a surovin. Identifikace oblastí s možností optimalizace umožňuje snížit zbytečné náklady na energii, suroviny a pracovní sílu. Tím se dosahuje celkového snížení provozních nákladů a zlepšení konkurenceschopnosti.

Zlepšení kvality výrobku

IIoT umožňuje průběžné sledování kvality výrobků a procesů. Pokud senzory identifikují odchylky nebo nesrovnalosti, lze okamžitě zasáhnout a minimalizovat výskyt vadných výrobků. Tím se nejen zlepšuje celková kvalita výrobků, ale také se snižuje množství reklamací a náklady spojené s vadnými produkty.

Prodej služby spojený s trvalým dohledem o stroji

IIoT umožňuje posun od tradičního modelu prodeje produktů k poskytování komplexních služeb spojených s trvalým dohledem nad zařízeními. Průběžné monitorování umožňuje prediktivní údržbu, což vede k prevenci poruch a optimalizaci životnosti zařízení. Tímto způsobem firmy nejen prodávají zařízení, ale také dlouhodobě poskytují hodnotu skrze servis a údržbu.

Průmyslový IoT pro výrobu

BENEFITY

Ovládněte ziskové servisní a výrobní operace s propojenou inteligencí a řešeními pro monitorování v reálném čase a dosáhněte snížení provozních nákladů v celém hodnotovém řetězci.

Až 12 % snížení provozních nákladů

Až 92 % míra opravy napoprvé

Až 60 % zvýšení produktivity obsluhy

Až o 50 % snížení zmetkovitosti

Až o 75 % snížení času techniků při opravách 

Až o 20 % snížení nákladů na kontrolu kvality

Servisní týmy jsou neustále vyzývány ke snižování nákladů a zvyšování efektivity. Aplikujme způsoby, jak maximalizovat růst příjmů a snížit náklady v průběhu životního cyklu servisu.

30 % zvýšení výrobní produkce

50 % zvýšení ziskovosti servisu a služeb

90 % zkrácení času uvedení nového výrobku na trh

33 % zkrácení doby výroby

90 % snížení velikosti objemu materálu na skladě

30 %  zlepšení v OEE – produktivitu výrobních strojů

Zlepšení využití zařízení, zkrácení dobu výměny, snížení neplánovaných prostojů a snižení zásob nevyužitých materiálů/dílů, vede ke zvýšení efektivity.

Až 50 % zlepšení v OEE – produktivitě výrobních strojů

Až 15 %  vyhýbání se kapitálovým výdajům (CAPEX AVODANCE)

Až 50 % snížení prostojů

Až 70 % zkrácení doby přechodu na nový systém

 

Průmyslový IoT pro servis

BENEFITY

Pro podniky servis je nezbytné eliminovat výjezdy naslepo a zvýšit rychlost první opravy, aby se snížily náklady na zásahy a zvýšila se produktivita servisu u zákazníka. Když dáte svým servisním technikům k dispozici správné nástroje, mohou optimalizovat plánování hovorů, snížit počet přejezdů a vypořádat se s jakýmkoliv problémem, kterému mohou v terénu čelit. 

Umožnění vzdálené diagnostiky, zajištění toho, aby byly servisní díly po ruce, a poskytnutí přístupu k odborné vzdálené pomoci pro zrychlení fyzické opravy. Pomocí nástrojů PTC pro zefektivnění práce techniků naši zákazníci dosahují:

Až 92 % míry opravy napoprvé

Až 30 % snížení neplánovaných odstávek

Až 83 % zkrácení času stráveného techniky v terénu

Až 50 %  rychlejší školení techniků

Až 47 % efektivnější preventivní údržba

Digitální transformace servisní dokumentace tak, aby byl poskytován efektivnější a proaktivnější servis, který maximalizuje provozuschopnost zákazníků.

 PTC platformy pomáhají zákazníkům být prediktivní, proaktivní, preventivní a efektivnější a dosahovat:

Až 50 % zvýšení příjmů za služeb 

Až 83 % zkrácení doby řešení problému

Až 75 % zkrácení času stráveného techniky v terénu 

Až 50 % zrychlení reakce na problém

Až 30 % snížení neplánovaných odstávek

Až o 92 % úspěšnější opravy napoprvé

Pomáháme podnikům zlepšit efektivitu jejich správy terénních servisů, efektivitu expedice, produktivitu techniků a vzdálený monitoring dat o stroji, abychom zajistili dosažení:

Až 30 % nárůst řešení problémů na dálku namísto fyzické přítomnosti

Až 75 % zkrácení času stráveného techniky v terénu

ThingWorx - pomocník pro širokou škálu případů použití ve výrobě, servisu a vývoji

Platforma ThingWorx poskytuje analytické nástroje, které umožňují informace v reálném čase zachytávat, vyhledávat, zpracovávat a vyhodnocovat informace.

Řeší společné výzvy napříč různými průmyslovými odvětvími, od servisu po efektivitu pracovní síly a optimalizaci zařízení. 

Budování průmyslových řešení IoT je často uváděno jako bolestivé místo. ThingWorx je navržen tak, aby tyto překážky odstranil. Průběh od pilotních projektů až po řešení v podnikovém měřítku, a to pomocí předem připravených aplikací a vývojářských nástrojů.

Zjistěte víc o platformě ThingWorx