B&W Software

B&W Software je přední světový poskytovatel doplňkových aplikací pro 3D CAD systém Creo . Jako strategický PTC partner zaručuje B&W u svých produktů plnou integraci se softwarem Creo. Produkty B&W nejen dodáváme, ale také školíme, abyste mohli nové funkce ihned naplno využívat.

SMARTColor

SMARTColor umí rozpoznat povrchy CAD modelů a aplikovat na ně barvy dle standardizovaných i uživatelských pravidel. 3D modely rovněž exportuje do požadovaného 3D formátu.

Vlastnosti a výhody:

 • Podpora bezvýkresové výroby
 • Na modelu automaticky vznikají asociativní 3D poznámky (kliknutím na „legendu“ se rozsvítí konkrétní povrchy na 3D modelu)
 • Vizualizace lze prohlížet ve 3D Creo modelu, Windchill, nebo exportovat do Creo View, STEP,…
 • V jednom modelu jsou zapsány všechny standardizované zobrazení (neovlivní to barvy, které použil na modelu konstruktér)
 • Automatické obarvení dle standardních i uživatelských pravidel

SMARTElectrode

Je sada standardizovaných a automatizovaných funkcí pro tvorbu elektrod v PTC Creo Parametric. Automatizuje tvorbu 3D geometrie, výkresové dokumentace, NC a exporty do CMM a EDM standardů.

Vlastnosti a výhody:

 • Standardizace ve tvorbě elektrod – celá tvorba elektrod probíhá stejným procesem a sledem funkcí
 • Přesná kontrola kolizí + analýza oblastí jiskření – eliminují zmetky ve výrobě elektrod a forem
 • Odstranění opakujících se úloh, jako je vytváření výkresů elektrod, tabulek nájezdů atd.
 • Seřizovací listy pro erodování a výkresy elektrod
 • Automatický převod dat pro EDM stroje (post-procesing) vylučuje chyby způsobené ručním přepisem hodnot. (Post-procesory: AC FORM, AGIE, CERTA, EPX, EXERON, INGERSOLL, MAKINO, Zimmer&Kreim)
 • Export dat do různých formátů pro CAM, CMM a EDM

SMARTHolechart

Se SMARTHolechart můžete snadno vytvářet i exportovat informace o otvorech, které se nacházejí na 3D geometrii. Odpadá tak ruční přepisování informací a eliminují se chyby.

Vlastnosti a výhody:

 • Rozpozná otvory na geometrii a exportuje jejich polohy, typy, průměry, hloubky na výkres nebo do ASCI souborů
 • Rozpoznané otvory umí barvit dle typu a průměrů, což oceňují technologové a obráběči
 • Umí automaticky vytvořit osy děr na importovaném modelu
 • Uživatel může definovat své typy děr a formáty tabulek, nebo přizpůsobovat přednastavené
 • Tabulka může být vytvořena jako jedna nebo mohou být rozděleny do více tabulek dle rozpoznaných typů děr