PLM – řízení životního cyklu výrobku

Spravujte pomocí PLM efektivně veškeré informace týkající se výrobků: od jejich návrhu a vývoje až po výrobu, distribuci a údržbu. PLM vám napomůže ke zlepšení spolupráce týmů, zkrácení doby uvedení nového výrobku na trh, sníží náklady, zlepší kvalitu výrobků i správu změn a inovací.

Co je PLM?

PLM neboli Product Lifecycle Management je strategický přístup k řízení vývoje, výroby a údržby výrobků. Jedná se o celkový rámec, který umožňuje firmám spravovat veškeré informace týkající se výrobků od jejich vzniku až po konec životního cyklu. PLM integruje lidi, procesy, obchodní systémy a informace.

Cílem PLM je zvýšit efektivitu, zlepšit kvalitu výrobků, minimalizovat náklady a urychlit čas uvedení produktů na trh.

PLM zahrnuje různé aktivity a fáze, včetně návrhu, vývoje, testování, výroby, správy změn, distribuce a nakonec i likvidace produktu. Důležitou součástí PLM je správa dat a dokumentace, která zajišťuje konzistentní a aktuální informace o výrobku pro všechny zainteresované strany.

V podnikovém prostředí může PLM zahrnovat používání specializovaného PLM softwaru, který umožňuje organizacím centralizovaně spravovat veškeré informace o produktech a efektivně spolupracovat na vývoji a výrobě produktů.

Přínosy PLM v praxi

zdroj: www.ptc.com

o 50 %

Zkrácení času uvedení výrobku na trh 

o 50 %

Zvýšení efektivity využití zdrojů 

o 40 %

Snížení nákladů na zmetky 

o 25 %

Zkrácení časové investice do industrializace

Správa životního cyklu produktu

Správa kusovníků (BOM)

Komplexní okamžitá správa struktury produktu, která poskytuje digitální záznam napříč strojírenstvím, dodavatelským řetězcem, výrobou, prodejem a službami.

Podniková správa digitálních práv (EDRM)

Podniková správa digitálních práv (EDRM - Electronic Digital Rights Management) je strategický a technologický přístup k ochraně a správě digitálních práv, který umožňuje organizacím chránit svá duševní vlastnictví, citlivá data a digitální obsah.

Řízení výrobního procesu

Vyvíjejte kdekoliv, vyrábějte kdekoliv – stačí jen zajistit plynulý tok informací mezi vývojem a výrobou.

Klasifikace dílů a vyloučení jejich duplicity

Řízením procesu vytváření nových dílů lze dosáhnout významných úspor nákladů, vyšší efektivity a produktivity díky většímu opakovanému použití a celkovému snížení počtu dílů.

Product Data Management (PDM)

PDM je použití software, který pomáhá organizacím propojovat a komunikovat informace o digitálním modelu výrobku napříč globálně distribuovanými týmy, kde je možné používání i více CAD nástrojů.

Řízení jakosti

Kvalitu, spolehlivost, bezpečnost a řízení procesu integrujte do každé části životního cyklu produktu.

Řízení procesů servisních služeb

Mít jediný zdroj pravdy pro nejnovější informace o servisu je pro techniky klíčové k zachování jejich produktivity a efektivity během celého servisního životního cyklu.

Řízení projektu a spolupráce při vývoji v PLM

Správa dat a komplexní vývoj výrobku pomocí výkonných nástrojů pro řízení vývojově orientovaných projektů.

Řízení technických změn

S řízením změn mohou týmy vytvořit správu dat, zajistit viditelnost a asociovat změny tak, aby byly plně definovány a kontrolovány.

Model-Based Systems Engineering

Zvyšení inovace prostřednictvím metod MBSE pro návrh a budování složitých výrobků.

Management změn a konfigurací

Integrovaná správa pro automatizované, přesné a koordinované řízení podnikových změn a konfigurací.

Řízení variant výrobků

Správa složitějších variant a konfigurací ve větším měřítku.

Správa a ověřování požadavků

Specifikace, definice, ověření a potvrzení požadavků v celém životním cyklu výrobku.

Dodavatelský řetězec

Spolupráce spočívá ve sdílení aktuálních produktových dat přesně, bezpečně a v reálném čase s dodavateli za účelem urychlení procesů nákupu.

PTC PLM systém Windchill

Špičkový podnikový PLM software s více než 1,5 milionem instalací. Windchill je důvěryhodná, webová a škálovatelná platforma pro globální spolupráci a inovace s komplexními funkcemi, aplikacemi založenými na firemních pozicích a průmyslovými konfiguracemi. Díky Windchillu umožníte celé své organizaci zkrátit  pomocí digitálního vlákna informací dobu uvedení výrobku na trh, zvýšit kvalitu výrobku, snížit náklady a ještě mnohem více.

Prozkoumejte Windchill