Průmyslová rozšířená realita (AR)

Zlepšete efektivitu pracovní síly pomocí průmyslové rozšířené reality k poskytování přesných, srozumitelných, kontextových informací a pokynů pro pracovníky v první linii – tam, kde a kdy je nejvíce potřebují.

Rozšířená realita (AR) je vizuální, interaktivní metoda prezentace relevantních digitálních informací v kontextu fyzického prostředí.

AR nabízí nejlepší způsob vytváření a doručování jednodušeji pochopitelných pracovních pokynů propojením digitálního obsahu s reálným pracovním prostředím.

Začínáme s rozšířenou realitou (AR)

Výhody průmyslové AR

Rozšířená průmyslová realita přináší zvýšení efektivity pracovní síly v celém podniku s vylepšenými servisními časy, optimalizovanými výrobními operacemi a zvýšenou produktivitou nových zaměstnanců.

zdroj: www.ptc.com

až o 40 %

lepší produktivita nových zaměstnanců

až o 30 %

úspěšnější vyřešení problému na poprvé

až o 50 %

nižší náklady na opakovaná školení

až o 36 %

kratší doba výrobního cyklu

Najděte AR řešení, která budou vyhovovat vašim případům použití

Řešení Vuforia pro rozšířenou realitu  mají různé praktické aplikace – kde začít závisí na pochopení toho, kde získáte nejrychlejší a nejsmysluplnější návratnost investic. Vuforia nabízí snadné přijetí, jasnou návratnost, hmatatelné výhody a plán pro rozšíření.

Pomozte svým zaměstnancům pomocí rozšířené reality

Lepší poskytování informací, rychlejší přenos znalostí, modernizované metody školení a optimalizované pracovní pokyny. Rozšířená realita pomáhá řešit kritické obchodní výzvy tím, že mění způsob práce zaměstnanců nejen na dílně – výsledkem je rychlejší provádění, méně manuálních procesů a lepší rozhodování.

Aplikace AR jsou dodávány na běžných zařízeních

Od chytrých telefonů a tabletů po náhlavní soupravy RealWear a HoloLens, lze pokyny pro AR snadno publikovat a prohlížet na široké škále zařízení v celém podniku.

AR poskytuje nové přístupy ke klíčovým obchodním výzvám

AR řeší problémy pracovní síly prostřednictvím snadného zachycení a dokumentace osvědčených postupů odborníků a prezentace digitálního obsahu v kontextu reálného světa.

Enterprise AR přináší návratnost investic do aplikací v reálném světě

Průmyslové organizace v různých vertikálách po celém světě si již uvědomují hodnotu úspěšné implementace podnikové AR.

Prozkoumejte možnosti pracovišť ze skupiny aplikací Vuforia

Vuforia poskytuje nejrychlejší, nejjednodušší a nejpokročilejší řešení pro vývoj obsahu AR, která zákazníkům z průmyslových podniků pomáhají řešit výzvy pracovní síly a plnit obchodní cíle.

Více informací k aplikacím Vuforia