SLM

Správa životního cyklu servisu (Service Lifecycle Management – SLM) je strategický přístup k řízení a optimalizaci životního cyklu servisu.

Co je řízení životního cyklu servisu

SLM napomáhá firmám správně plánovat, navrhovat, implementovat, poskytovat a neustále zlepšovat servis výrobků v průběhu jejich životního cyklu.

SLM zahrnuje také správu kvality servisu, měření výkonu, sledování klíčových ukazatelů výkonnosti a neustálé zlepšování procesů.  

Úspěšný projekt nasazení SLM má čtyři hlavní fáze

Připojení

Datové připojení strojů, linek, dodavatelů nebo zákazníků: sledování výkonu a využití zařízení v reálném čase, předvídání budoucí události a navázání vztahu se zákazníkem.

Organizace

Nastavení servisních procesů a informací: stanovení způsobu zapojení zákazníků a provozního procesu, poskytnutí potřebných informací o servisu a jejich obsahu, stanovení nároků a souvisejících závazků.

 

Provádění servisu

Plnění servisu a závazků u zákazníka: zefektivnění servisních prací, sběr informací o provozu zařízení a ověření kvality provedené práce.

Optimalizace

Plánování zdrojů: sledování poptávky pro zdrojích, lidech a dílech, zrychlená identifikace potřebných informací a zdrojů pro provedení servisu.

Produkty PTC pro správu životního cyklu služeb

ARBORTEXT

Vytváření, správa a doručování obsahu technické, servisní a obchodní dokumentace efektivním způsobem vyžaduje systém, který zajistí, že každý prvek procesu bude jednoduchý – a chytrý.

WINDCHILL

Uchování, konfigurace a správa informací o výrobku v každém stádiu jeho životního cyklu včetně servisu, optimalizace a řízení klíčových firemních procesů.

VUFORIA

Vuforia poskytuje nejrychlejší, nejjednodušší a nejpokročilejší řešení pro vývoj obsahu pro rozšířenou realitu (AR).

THINGWORX

IIoT platforma představuje využití internetu věcí v průmyslu, což umožňuje monitorovat, řídit a optimalizovat zařízení a procesy v reálném čase.

Často kladené otázky (FAQ)

Řízení životního cyklu služeb (SLM) a řízení životního cyklu výrobku (PLM) se vzájemně doplňují. PLM uchovává, konfiguruje a spravuje digitální informace o výrobku a dodavatelích. Data umožňují organizacím kontrolovat náklady, zrychlovat dobu uvedení na trh a nabízet kvalitnější výrobky a zajistit shodu s předpisy. SLM propojuje digitální data o výrobku s reálnými stroji a výrobními linkami, které vyžadují servis, správu náhradních dílů a podporu výrobků u zákazníka.

Systémy správy životního cyklu služeb (SLM) mohou využívat zařízení internetu věcí (IoT) k různým činnostem. Senzory IoT  mohou například  monitorovat stav nebo výkon stroje. Pokud by senzor zjistil možný problém, může automaticky upozornit systém SLM na nutnost servisu. Data ze zařízení umožňují lépe předvídat případné závady, plánovat servis strojů, řídit zásoby náhradních dílů a plánovat kapacity pro servisní zásah.

Obecně existují 4 fáze SLM.

Jsou to:

  • Datové připojení strojů, linek, dodavatelů nebo zákazníků.
  • Organizace zdrojů.
  • Provádění servisních prací.
  • Sběr dat a optimalizace činností.