CAD Software

Řešení PTC computer-aided design (CAD) jsou průmyslovým standardem pro produktový design a vývojový software pro parametrické modelování, simulaci, analýzu a produktovou dokumentaci již více než 30 let. Výzvy spojené s vývojem produktů jsou pro každého jedinečné, proto si můžete vybrat a nakonfigurovat řešení, které bude nejlépe vyhovovat vašim potřebám.

CAD od PTC

CAD (Computer Aided Design) neboli počítačem podporované navrhování je způsob, jak digitálně vytvářet 3D modely a asociativní 2D výkresy reálných produktů dříve, než jsou vyrobeny. Pomocí 3D CAD můžete nejen snadno vytvářet, ale také kontrolovat, simulovat a upravovat návrhy a tím usnadnit návrh a zkrátit dobu vývoje produktu.

V roce 1985 založil Dr. Samuel Geisberg společnost Parametric Technology Corporation (PTC) a definoval zcela nový přístup k CAD software. Vznikl první parametrický CAD software, dnes známý jako Creo, kdy se pro modelování těles začaly používat konstrukční prvky.

O více než 30 let později začíná průmysl přijímat další vlnu technologických inovací. PTC na ně společně s Creo okamžitě reaguje a implementuje je do CAD, CAM, CAE, AR a IoT.

CAD Creo

Creo nabízí nejlépe škálovatelné 3D CAD řešení současnosti. Jeho rozmanitost specifických funkcí a nástrojů pomáhá uživatelům lépe si představit, navrhnout a vyrobit jejich výrobky. Creo zahrnuje průlomové schopnosti například v oblasti aditivní výroby, generativního designu, internetu věcí (Internet of Things) IoT, definic založených na 3D modelu (Model Based Definition) MBD a rozšířené reality (Augmented Reality) AR.

Zjistěte více o Creo

Jak vybrat CAD software

Nákupní průvodce CAD inženýrským softwarem vám pomůže se zamyslet a vybrat to správné CAD řešení, které bude nejlépe vyhovovat vašim potřebám a prioritám. Seznamte se s trendy, které by měl váš CAD mít.

Průvodce ke stažení

Výhody softwaru Creo

Umožněte konstruktérům pomocí všestranného konstrukčního systému Creo například:

  • Provádět strukturální, termální, modální, únavovou nebo pohybovou analýzu a analýzu plnění forem.
  • Přepínat mezi ustáleným stavem a simulací přechodných jevů.
  • Vytvářet díly obsahující více těles, které mají vždy aktuální kusovníky včetně hmotnostních charakteristik.
  • Využívat metodu generativního designu a optimalizovat náklady na tvorbu optimálních 3D modelů a jejich výrobu.

Creo umožňuje navrhovat a inovovat ještě lépe

Software CAD Creo od PTC zjednodušuje pracovní postupy a dělá z návrhu produktu bezproblémový proces. Zákazníci PTC technologiích pociťují zvýšení provozní efektivity, zkrácení doby návrhu, nákladů na prototyp a uvedení výrobku na trh.

zdroj: www.ptc.com

Zvýšení efektivity provozu až       o 40 %

Zkrácení doby návrhu výrobku až o 30 %

Snížení nákladů na prototyp až      o 30 %

Zkrácení času uvedení na trh až o 57 %

FAQ

Mezi hlavní účely CAD patří:

Návrh a vývoj produktů: CAD umožňuje tvorbu komplexních 2D a 3D modelů, což je klíčové pro návrh nových výrobků a inovací.

Virtuální simulace a testování: CAD umožňuje inženýrům simulovat chování a vlastnosti produktů bez fyzického vytváření prototypů. To usnadňuje testování různých variant a optimalizaci designu.

Přesné technické výkresy: CAD poskytuje možnost vytvářet detailní 2D a 3D technické výkresy, které mohou být použity pro výrobu, montáž a údržbu produktů.

Spolupráce a sdílení informací: Digitální modely v CAD umožňují snadné sdílení informací mezi členy týmu a různými odděleními, což podporuje lepší spolupráci a komunikaci.

Zkrácení času vývoje: CAD může zrychlit proces vývoje produktů tím, že umožní rychlejší návrhy, analýzy a úpravy bez nutnosti fyzického prototypu.

Existuje několik typů CAD, z nichž každý se zaměřuje na různé oblasti návrhu a poskytuje specifické funkce a možnosti. Zde jsou některé z hlavních typů CAD, které Creo obsahuje:

2D CAD: Tento typ CAD se zaměřuje na vytváření dvourozměrných výkresů. Používá se pro tvorbu technických výkresů, plánů a diagramů.

3D CAD: Umožňuje vytváření trojrozměrných modelů objektů. Je to užitečné pro detailní vizualizace, analýzy a simulace, které umožňují zkoumat objekt z různých úhlů a provádět virtuální testy.

Parametrický CAD: Tento typ CAD umožňuje definovat parametry objektů a vztahy mezi nimi. To znamená, že můžete změnit jeden parametr (například rozměr) a všechny závislé prvky se automaticky přizpůsobí.

Direct Modeling CAD: Na rozdíl od parametrického CAD umožňuje direct modeling přímé editování geometrie bez nutnosti definování vztahů a parametrů. To umožňuje rychlé a intuitivní úpravy.

CAM (Computer-Aided Manufacturing): Tento druh CAD je navržen pro podporu výrobních procesů. Integruje se s výrobními stroji a umožňuje generovat instrukce pro stroje pro výrobu na základě digitálních modelů.

CAE (Computer-Aided Engineering): Umožňuje inženýrům testovat různé scénáře, optimalizovat návrhy a minimalizovat chyby a náklady spojené s vývojem produktů či systémů. Tímto způsobem se může zlepšit výkon, spolehlivost a bezpečnost výsledného produktu či zařízení.

Elektronický CAD (ECAD): Používá se pro návrh a vývoj elektronických obvodů a zařízení. ECAD pomáhá při návrhu desek plošných spojů (PCB) a dalších elektronických komponent.

Existuje několik výhod používání CAD v procesu návrhu a vývoje. Některé z hlavních výhod zahrnují:

Přesnost a detailnost: CAD umožňuje tvorbu precizních a detailních modelů s možností pracovat s malými rozměry a složitými geometrickými tvary.

Rychlost a efektivita: Návrh v CAD může být mnohem rychlejší než ruční kreslení nebo tradiční techniky návrhu. To umožňuje inženýrům a designérům rychle iterovat a testovat různé varianty.

Možnost virtuálního testování: CAD umožňuje provádět simulace a testy na digitálních modelech, což snižuje potřebu fyzických prototypů a umožňuje identifikovat potenciální problémy dříve v procesu vývoje.

Flexibilita a snadná úprava: Úpravy v CAD mohou být provedeny snadno a rychle. To umožňuje inženýrům a designérům reagovat na změny požadavků nebo nové informace během procesu vývoje.

Sdílení a spolupráce: CAD software umožňuje snadné sdílení návrhů mezi členy týmu a různými odděleními. To podporuje lepší spolupráci a komunikaci v rámci projektu.

Zkrácení doby vývoje: Díky rychlému návrhu, simulacím a možnosti paralelní práce na různých částech projektu může CAD výrazně zkrátit dobu potřebnou k dokončení vývoje produktu.

Snadnější dokumentace: CAD software umožňuje generovat přesné technické výkresy a dokumentaci, která je klíčová pro výrobu a montáž a servis produktů.

Optimalizace výrobních procesů: Integrované CAD/CAM systémy umožňují generovat instrukce pro výrobní stroje přímo z digitálních modelů, což usnadňuje výrobu.

CAD software používají designéři, inženýři a fandové k vytváření virtuálních modelů objektů. Nejčastěji se s ním setkáváme ve výrobním prostoru. Jakákoli společnost odpovědná za návrh a vytvoření výrobků pro domácnosti, hračky, elektroniku, auta a předměty každodenní potřeby najde pro CAD uplatnění.