Metodika Creo Model Based Definition

Abyste byli schopni Vaši společnost transformovat na bezpapírovou společnost, bude vhodné zavést metodiku Creo Model Based Definition. Na bezpapírovou dílnu se můžeme podívat z hlediska interní komunikace v podniku, popr. Komunikace s dodavateli. Hlavním tématem je eliminace tvorby a distribuce informací v papírově formě a přesunutí tohoto toku informací do digitální podoby.

Konstrukční metodika

Obsahující sady konceptů, postupů a nástrojů, které umožňují vytvoření kompletní 3D definice produktu na základě počítačového 3D modelu. Datová sada MBD obsahuje veškerý inženýrský záměr (včetně specifikací procesů, geometrických kót a tolerancí (GD&T) a další požadované informace). V kombinaci s atributy správy životního cyklu produktu (PLM), seznamem dílů (kusovník) a obecnými poznámkami to představuje jediný, závazný a směrodatný digitální popis výrobku, který ale už neobsahuje tradiční 2D výkresy. Datový soubor MBD definuje úplné požadavky na produkt v jeho nominálním stavu, jakož i přípustné limity a další kritéria přijatelnosti, a tím poskytuje všechna data potřebná k plánování, výrobě a validaci hardwaru výrobku.

Primárním důvodem pro přijetí metodiky MBD je efektivita. Následné přínosy jsou však monumentální, pokud jde o čas uvedení na trh a zvýšené opakované využívání informací.

Přínosy

MBD dokáže snížit až o 40% vytíženost konstruktérů a náklady firmě (tvorba 2D, tisk, roznos dokumentace)

MBD je jednotným zdrojem informací o tom, jak má být výrobek vyroben a sestaven

MBD je pro výrobní pracovníky názornější a pochopitelnější zdroj informací

Každá licence Creo obsahuje funkce pro tvorbu 3D MBD modelů

Přechod na MBD je snadný, využíváte znalosti z tvorby 3D modelů a 2D výkresů

Vlastnosti

  • Nahraďte tvorbu 2D výkresů 3D modely se všemi potřebnými anotacemi
  • Podpora norem ASME a ISO
  • Sémantická GD&T architektura (anotace zvýrazní dotčené místo na 3D modelu)
  • GD&T Advisor pomáhá validovat a dodržovat normy
  • MBD obsahuje Product and Manufacturing Information což jsou kóty, tolerance, symboly, značky povrchové úpravy, poznámky.
E-BOOK, který vám zodpoví 3 nejčastější dotazy k této metodě: