Datum vydání: 20. října 2023
Vyrobni hala Saft Ferak
channels4 profile 1

Společnost Saft Ferak z podhůří Beskyd je se svými více než 250 zaměstnanci členem mezinárodní skupiny Saft Groupe, která je světovým leadrem v oblasti výroby průmyslových baterií. Jako jeden ze 16 výrobních závodů umístěných po celém světě se podílí na vývoji, výrobě a dodávkách baterií a bateriových systémů s vysokou životností, které najdou své uplatnění na zemi, na moři, ve vzduchu tak i ve vesmíru. Baterie jsou určeny pro kritické bezpečnostní aplikace, záložní napájení či pohony.

S příchodem nové generace li-ion baterie Flex’ionTM Gen 2 se vývojový tým v Raškovicích zaměřil na zefektivnění nabídkového řízení. Flex’ionTM Gen 2 je zákaznický konfigurovatelný produkt. Vždy je potřeba navrhnout a sestavit baterii dle přání zákazníka (děje se ve 3D) a vytvořit konkrétní cenovou nabídku. Podkladem je tedy 3D model a z něj vyplývající kusovník.

VÝCHOZÍ SITUACE

„Příprava těchto podkladů nám běžně zabrala 2 dny. S tím bylo potřeba něco udělat. Softwarově jsme byli výborně vybaveni. Bylo třeba se pouze zastavit, říct si, jaké jsou vstupy, jaké jsou požadované výstupy a co lze zautomatizovat/zjednodušit. Sepsali jsme naše požadavky a vizi představili AV ENGINEERING (AV), která nám licence Creo pro 3D návrh a PLM Windchill pro řízení vývojových dat zajišťovala. Během roku 2019 nám AV připravilo metodiku práce a proškolilo uživatele. Od té doby jsme schopni zrealizovat nabídkové řízení do 30 minut.“ říká Zdeněk Opatrný, výrobní manager Saft Ferak.

Jak vypadal původní nabídkový proces (2 dny)

 • Obchodník vyplnil předpřipravený excel se zákazníkem, ve kterém navolil potřebné parametry požadované baterie.
 • Konstruktér si otevřel excel a začal krok za krokem, řádek po řádku skládat nový 3D model baterie z komponent.
 • Výstupem 2 denní práce byl 3D model baterie, výrobní výkresy, kusovníky pro finální nacenění. Jednalo se o zcela ruční práci s téměř nulovou automatizací a vysokým rizikem chybovosti.

Automatizace tvorby 3D modelu
Automatizací tvorby 3D modelů, 2D výkresů a BOM v Creo lze ušetřit významný čas a eliminovat chyby oproti manuální editaci.

ŘEŠENÍ

Příběh se začal psát v roce 2016 postupným opouštěním konstrukční platformy Inventor a adaptací nové výkonnější platformy Creo + PLM Windchill. Během následujících let se vytvořil stabilní vývojový tým, který si pod vedením lektorů z AV osvojil funkce Creo a Windchill pro každodenní konstrukční činnost. Česká pobočka Raškovice postupně zvyšovala intenzitu spolupráce na projektech s mateřskou firmou ve Francii, což přinášelo řadu otázek: např. správné nastavení PLM Windchill — spolupráce s AV ENGINEERING přinesla potřebné odpovědi na dotazy, jak nastavit PLM Windchill pro rychlé načítání CAD dat ze serveru ve Francii. To dodalo spolupráci další impuls a došlo k rozhodnutí využít potenciál technologií Creo a Windchill na výrazně vyšší úrovni. Hlavním tématem se stala optimalizace nabídkového řízení.

Konfigurace baterie
Rozsah konfigurovatelnosti baterie: Master string: jeho provedení a parametry + Expansion strings: počet kusů, jejich provedení a parametry

VÝSLEDEK

Současný optimalizovaný nabídkový proces (30 minut)

 • Obchodník předává do konstrukce totožné informace ve stejném formátu.
 • Konstruktér nevytváří novou sestavu, ale načítá generický 3D model baterie z PLM Windchill.
 • V Creo spouští regeneraci a potvrzuje nebo volí varianty (lze řešit i plně automatickou regenerací modelu dle excelu, nebo jiného textového vstupu).
 • Výsledkem je konkrétní konfigurace ve 3D a k ní odpovídající 2D dokumentace a kusovník.

Proč to takhle může fungovat:

Existuje databáze 3D modelů, ze kterých se výsledná konfigurace skládá. V databázi jsou komponenty sdruženy do záměnných celků, což umožňuje jejich efektivní a snadnou záměnu v projektech (funkcionalita Creo). Databáze je otevřená a lze ji snadno doplnit o nová provedení.

3D model Li ion Baterie Flex´ion Gen 2
3D model li-ion baterie Flex’ionTM Gen 2 v CAD Creo

PROSTOR PRO DALŠÍ URYCHLENÍ PRÁCE

 • Automatická editace 3D modelu řídicím excelem – bez ručního potvrzování.
 • Dotažení výkresů do 100% podoby (v současnosti je upravována poloha pohledů na výkrese, může se měnit měřítko apod.), bez dalšího zásahu uživatele.
 • Vytvoření návodů na servis a obsluhu připravených v Creo Illustrate, kde již jednou vytvořená ilustrace automaticky reaguje na změny v nových provedeních, což ušetří čas a eliminuje chyby.
 • Následné uložení nových dat baterie uložených do PLM Windchill a zpřístupněných oprávněným osobám po celém světě — tyto osoby jsou automaticky informovány, že projekt byl dokončen a obdrží odkazy na uložená data.
 • Automatický export do rozšířené reality – Creo má v každé licenci tuto funkcionalitu – pomůže zákazníkům Saft Ferak vizualizovat objednanou baterii 1:1 ve svých prostorách a případně vyřešit před započetím výroby jakékoli kolize baterie vs. zákaznické prostory.

Příklad rozšířené reality

QR kod priklad AR

Video reference Saft Ferak

Video reference Saft ferak

Inspiroval Vás přístup Saft Feraku? Máte výrobek, který podléhá zákaznickým úpravám a chtěli byste zrychlit nabídkovou či konstrukční činnost? Ozvěte se nám do AV ENGINEERING.


Jsme přesvědčeni, že najdeme vhodnou metodiku i pro Váš business.