Datum vydání: 2. dubna 2024

Volvo Group je předním světovým výrobcem nákladních vozidel, autobusů, stavebních strojů a průmyslových motorů. Zaměstnává asi 100 000 lidí a provozuje výrobní závody v 18 zemích. I proto vyžaduje její provoz přísnou optimalizaci vnitřních procesů a provozní efektivity. Přečtěte si, jak jim v tom pomáhá software od PTC.

Zkrácení doby zaškolení nových operátorů

Sofistikované motory Volvo mají v rámci jednoho závodu 4 500 různých variant, ve všech závodech se vyrábí 13 000 variant. Zajištění kvality těchto motorů podléhá přísným kontrolám, což je úkol pro nejzkušenější techniky Volvo. Jednou z hlavních výzev bylo zajištění procesu kontroly kvality, v němž má každý motor 40 kontrolních bodů s 200 možnými variantami během časového okna osmi minut. Školení nových operátorů na tyto složité kontrolní postupy běžně trvalo dlouhých pět týdnů, což značně zvyšovalo náklady a zatěžovalo zdroje.

Výzva: výměna stávajícího řešení rozšířené reality

Volvo Group potřebovala vytvořit a udržet konzistentní datový tok a systémová propojení k zajištění provozní efektivity napříč celou společností. Zároveň muselo být navrhované řešení aplikovatelné na dynamickém a proměnlivém trhu nákladních vozidel, kde je klíčová flexibilita a rychlá adaptace na rychlé změny. Při pilotním testování stávajících řešení rozšířené reality (AR) pro zlepšení procesů kontroly kvality motorů narazilo Volvo na omezení ve škálovatelnosti a integraci. Proto se zaměřilo na hledání alternativních řešení, která by podporovala rostoucí složitost produktů a umožňovala škálovatelnost, aby vyhovovala rychle se měnícím tržním požadavkům.

K úspoře společnosti Volvo Group přispěla implementace rozšířené reality PTC

V rámci výběru nového řešení se společnost Volvo rozhodla pro rozšířenou realitu Vuforia od společnosti PTC. Významnou roli při rozhodování sehrál také fakt, že PTC poskytuje komplexní řešení pro vytváření digitálního vlákna. Schopnost integrovat řešení životního cyklu produktů a výroby (PLM) napříč celou společností byla pro PTC hlavní konkurenční výhodou. Volvo Group pak mohla začít s implementací navrženého řešení.

Řešení PTC:

  • Vuforia AR: Implementace rozšířené reality Vuforia AR umožnila operátorům rychle vizualizovat a porozumět nejnovějším konfiguracím motorů a kontrolním seznamům ve 3D, což dramaticky zrychlilo kontrolní postupy. Operátoři mohou efektivněji provádět kontroly kvality bez potřeby procházet složité manuály nebo papírové dokumenty.
  • ThingWorx Industrial IoT: S ThingWorx IIoT byla zajištěna integrace a real-time synchronizace dat mezi různými softwarovými systémy. To umožnilo Volvu udržet aktuální a konzistentní datový tok, který je nezbytný pro rychlou a přesnou kontrolu kvality.
  • Digitální vlákno: Implementace digitálního vlákna vychází z jednotného zdroje informací, který usnadňuje sledování, aktualizaci a distribuci klíčových informací napříč celou společností, což vede k výraznému zlepšení provozní efektivity.

Výsledky:

  • Efektivnější školení a rychlejší adaptabilita: Čas potřebný k zaškolení nových operátorů se zkrátil z pěti týdnů na méně než dva týdny, což významně snížilo náklady a umožnilo rychlejší přizpůsobení změnám na trhu.
  • Zrychlení kontrol kvality: Díky technologii rozšířené reality a digitálnímu vláknu mohou operátoři provádět kontrolní postupy rychleji a přesněji, což znamená, že kontrola, která dříve trvala osm minut na motor, nyní může být provedena v kratším čase s vyšší úrovní přesnosti.
  • Operativní úspory a ještě vyšší kvalita: Volvo očekává úsporu tisíců eur na každé výrobní lince ročně díky zefektivnění procesů QA (kontrola kvality). Implementace této technologie nejenže snižuje náklady, ale také zvyšuje kvalitu produktu, což posiluje konkurenční postavení této společnosti.

Budoucí perspektiva

Úspěch tohoto pilotního projektu vede Volvo k rozšíření použití AR a digitálního vlákna napříč dalšími výrobními procesy a závody. Společnost plánuje využít tuto technologii pro další procesy kontroly kvality, montážní pokyny a údržbu zařízení, což otevírá dveře k dalšímu zlepšení efektivity, snížení nákladů a zvýšení kvality produktů.

Také byste rádi optimalizovali procesy ve vaší společnosti, ať už pomocí rozšířené reality, nebo s využitím jiných nástrojů?