Reference školení

S naší vášní pro vzdělávání a poskytování služeb jsme úspěšně realizovali širokou škálu školení a poskytli našim zákazníkům mnoho dalších služeb. Naše školení nejsou pouze informativní, ale interaktivní a přizpůsobujeme je potřebám každého zákazníka.

Již dva měsíce uplynuly od posledního školení CREO Parametric, které bylo realizováno společností AV ENGINEERING, a.s. pro naši firmu Litostroj Engineering a.s. (LE) v rámci programu POVEZ II, ve spolupráci s Úřadem práce ČR a podporou Evropského sociálního fondu – Operační program Zaměstnanost. Tento časový odstup nabízí nezaujatý vhled pro bilanci, zhodnocení samotného školení a jeho přínosu.
Školení, které probíhalo od poloviny ledna do konce března 2023 se zúčastnilo 30 pracovníků LE z oddělení konstrukce a oddělení výzkumu a vývoje hydraulických strojů. Z tohoto pohledu bylo vyřízení žádosti na ÚP ČR velmi náročné a zdlouhavé, ale nakonec se vše podařilo i díky spolupráci a využití zkušeností AV ENGINEERING s tímto procesem.

Samotné školení probíhalo v několika turnusech ve velmi příjemném prostředí školících místností s občerstvením, v pobočce AV ENGINEERING v Chrudimi. Samozřejmostí byly vždy přichystané výukové programy, včetně skvěle fungující výpočetní techniky pro každého školeného pracovníka a požadované verze školeného software. Našel se i prostor pro dotazy školených pracovníků, na které školitelé ochotně odpovídali, příp. řešili dodatečně – po přípravě – na následujícím turnusu školení.

Školení v pojetí, které bylo provedeno pro technické pracovníky Litostroj Engineering a.s. lze bez výhrady doporučit všem, kteří systém CREO používají, a to nejenom pro začátečníky, ale i pro dlouhodobé uživatele, kteří ač chtějí či nechtějí „jedou v zajetých kolejích“ a nevědomky přicházejí o nové funkcionality aktuálních verzí systému CREO. Již dnes můžeme říct, že nemálo funkcí, které jsme si během školení osvojili, nyní běžně používáme v každodenní praxi.

Děkuji Vám za sebe i své kolegy!

Litostroj Engineering a.s.
Ing. Jiří Macek

„Během realizace projektu OPPIK „Vyhodnocení digitálních dat získaných z výrobního procesu“ s číslem CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_102/0011488 v úspěšné nábytkářské firmě HON a.s. ve spolupráci s Mendelovou univerzitou v Brně, kde zpracovávám svou dizertační práci, jsem začal spolupracovat s AV ENGINEERING, a.s., která mě proškolila v oblasti IoT na platformy ThingWorx a Vuforia Studio od společnosti PTC.

Školení bylo zaměřeno na tvorbu serverové aplikace pro monitorování strojů výrobní linky v platformě ThingWorx – přímé napojení aplikace na obráběcí stroje, napojení na již existující databáze a další soubory s informacemi o výrobě.
Součástí školení byla také platforma Vuforia Studio pro vizualizaci dat z pracovišť, vizualizaci atypických výrobků pro zrychlení montáže a také finálních produktů v rozšířené realitě (AR).

Tyto platformy plánuji použít ve společnosti HON a.s., kde se snažíme o navýšení efektivity výroby pomocí sofistikovaného softwaru. Současná spolupráce a navrhované využití aplikací je důkazem, že i středně velký nábytkářský podnik je se svým obvyklým strojním vybavením datově a technologicky schopný pro realizaci prvků Průmyslu 4.0 do své firmy.

Spolupráce s AV ENGINEERING, a.s. nadále pokračuje a díky tomuto školení již mohu říct, že zavádění IoT je vhodné i pro další nábytkářské podniky v České republice a mělo by se stát trendem v každé české společnosti.“

HON a.s., Mendelova univerzita v Brně
Ing. Bronislav Dřímal

I přes současnou dobu, vzdělávání našich zaměstnanců zůstalo naší prioritou. V období od dubna do konce srpna jsme uskutečnili, díky dlouhodobé spolupráci s firmou AV ENGINEERING, a.s., školení na software CREO podpořené Úřadem práce z programu POVEZ II – Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II. Školení bylo rozděleno do několika skupin, a to jak pro začínající, tak i pokročilé konstruktéry.
Oceňujeme vstřícnost a součinnost AV ENGINEERING a považujeme školení za velice efektivní.

TAJMAC-ZPS, a.s.
Martin Machálka

Nedávno jsem absolvoval základní školení práce ve 3D systému CREO, které bylo poskytováno od AV ENGINEERING. Vzhledem ke svému již dlouhodobému působení ve firmě ŠKODA TRANSPORTATION, jsem měl možnost si obnovit již vytracené znalosti práce s 3D CADem, protože mé první zkušenosti sahají až do počátku 90-tých let, kdy jsem měl možnost první seznámení získat u tehdejší ZPS-Systems. Stejně, jako před mnoha lety bylo školení bezchybné a přístup paní školitelky k nám – frekventantům, byl příkladný, takže bych chtěl vyjádřit firmě AV ENGINEERING poděkování a současně přání další spolupráce na tomto poli, třeba u tématu kolizí-„havárií“ v sestavách, což bych považoval ze svého profesního pohledu za užitečné.

ŠKODA TRANSPORTATION a.s.
Petr Špalek

ŠKODA AUTO uzavřela 18.3.2020 z preventivních hygienických důvodů všechny své české závody. To znamenalo nejen zastavení výroby, ale i plošné zrušení všech naplánovaných vzdělávacích akcí. Díky nabídce AV ENGINEERING, a.s. na realizaci online školení, k tomu ovšem nakonec nedošlo! Přiznávám, že tento návrh byl pro mne z počátku velmi odvážný. Přesto jsme se nakonec rozhodli toto školení vyzkoušet.

Díky výkonu lektora bylo školení vyhodnoceno jako velmi dobré a v některých ohledech i lepší, než kdyby se konalo v učebně. Na základě této zkušenosti a hodnocení účastníků jsme se rozhodli pokračovat ve školení online. Proto se mohli kolegové okamžitě věnovat navrhování potřebných dílů místo toho, aby teprve čekali na školení. Přesto, že se české závody ŠKODA AUTO opět otevřely 27.4.2020, jsou kurzy Creo nadále realizovány online.

ŠKODA AUTO a.s.
Jan Vesecký

S firmou AV ENGINEERING, a.s. spolupracujeme na školeních CAD Creo již dlouhou dobu. Na začátek letošního roku byla naplánována série školení pro nové uživatele a také přechodová školení na Creo 4.0. V nastalé nouzové situaci jsme se rozhodli akceptovat nabídku AV ENGINEERING, a.s. na provedení školení on-line. I přes počáteční pochybnosti o efektivitě školení nás AV ENGINEERING, a.s. velmi překvapil a dokázal uskutečnit on-line školení podle našich představ a splnil, či spíše i předčil naše očekávání.

IMI International s.r.o.
Aleš Hrdlička

Během své kariéry jsem se vždy školil většinou prezenční formou. V době pandemie a omezení osobního setkávání jsme se rozhodli absolvovat školení online. Nemohli jsme odkládat plánované přechodové školení na verzi CAD Creo 6.0. Proto jsme využili nabídky AV ENGINEERING, a.s. na vzdálené interaktivní školení. Musím konstatovat, že vše proběhlo bez problémů, schopnost lektora reagovat na naše dotazy a poradit s problémy v aktuálních případech a ještě k tomu vzdáleně.

IG Watteeuw ČR s.r.o.
Petr Vítek

S radostí vidím přicházet mé kolegy z vašich školení, kteří jsou plni nových poznatků a jsou schopni je ihned implementovat do své práce. K tomuto přispívá jednak profesionalita vašich školitelů a také jejich ochota a schopnost vysvětlit mnohdy i všetečné dotazy (detaily) a poradit i v konkrétních případech s aktuálními problémy.

ZF Engineering Plzeň s.r.o.
Petr Volmut

Velmi pozitivně vnímáme nejen Váš manažerský přístup, ale i vstřícný přístup Vašich kolegů, kteří se podíleli na implementaci a vzdělávání našich zaměstnanců. Oceňujeme především vysokou kvalitu poskytovaných systémových řešení a služeb, které nám pomáhají být globálně konkurenceschopnou firmou.

ZETOR TRACTORS a.s.
Zbyněk Opletal

Rádi bychom poděkovali firmě AV ENGINEERING, a.s. za realizované školení sw Creo. V rámci efektivity školení jsme se na detailním obsahu školení předem dohodli, školitel byl velmi dobře připraven a dokázal reagovat i na dotazy již pokročilejších uživatelů. Vše proběhlo hladce navzdory tomu, že školení probíhalo formou online.

ABB s.r.o.
Radim Čapla

Vysoce hodnotíme kvalitu, celkově profesionální a zároveň vstřícný přístup ze strany lektorů tak i oceňujeme všechny ve společnosti AV ENGINEERING, a.s., kteří byli nápomocni a podíleli se na přípravě kurzů.
Společnost AV ENGINEERING, a.s. prokázala své kvality v oblasti vzdělání, proto ji vřele doporučujeme všem dalším potenciálním zákazníkům.

seele pilsen s.r.o.
Aneta Kadavá

Všem pracovníkům firmy AV ENGINEERING, a.s., kteří se podíleli na upgrade našeho CAD a PLM děkuji za profesionální přístup a dobře odvedenou práci. Zároveň chci vyzdvihnout podporu při migraci dat a implementaci PLM Windchill, která byla provedena s minimální dobou odstávky CAD a hladkým náběhem do plného provozu.

SOMA spol. s r.o.
Pavel Černohous