Datum vydání: 15. prosince 2023

Různé náhledy, dimenze, zobrazení, zvýraznění ploch a úhlů, simulace (…). To a mnohem víc nabízí metodika Model-based definition. Zkrátka všechno, na co si jen uživatel při práci s 3D modelem produktu vzpomene. Vizuály to ovšem nekončí. Na cestě za efektivnější, rychlejší, přesnější výrobou představuje metodika skutečně přelomový a cenný nástroj.

Jeden zdroj, mnoho podob

Model-based definition, zkráceně MBD, je jednotný zdroj dat, který produkt definuje přesně, do nejmenšího detailu. Poskytuje odpovědi všem klíčovým osobám ve výrobě – od nákupu a návrhu, přes výrobu a kvalitu až po servis a logistiku.

Snad největší benefit MBD nejspíš spočívá v jednotě. Některé CAD systémy sice umožňují tvorbu komplexních 3D modelů, je-li ovšem potřeba simulace nebo jiná pokročilejší vizualizace, musí inženýři sáhnout po jiném softwaru. Čím komplexnější, složitější produkt je, tím větší je riziko, že při přenášení dat mezi programy dojde k chybné interpretaci nebo ztrátě části dat. MBD tak shrnuje několik nástrojů do jednoho, čímž mimo jiné eliminuje právě riziko ztráty nebo misinterpretace dat při přenosu.

Nemluvě o úspoře času, který konstruktéři nemusí věnovat tomu, aby data ‚‚dostali‘‘ z jednoho programu do druhého.

2 MBD

Údaje o všem, data pro každého

Jak už bylo řečeno, MBD představuje efektivní metodiku, z které těží nejen inženýři, ale naprosto celý výrobní proces, montáž i servis.

V čem jmenovitě spočívají její přednosti?

Hodí se znovu podotknout, že MBD není zdaleka jen o 3D modelu. Stejně jako jakékoliv moderní trojrozměrné zobrazení, i MBD umožňuje nahlížet na produkt z libovolné strany, pod libovolným úhlem, případně optikou libovolného řezu. Navíc zpřístupňuje uživateli veškerá data o tolerancích rozměrů, tvaru a polohy, o materiálu, geometrii, kvalitě povrchu, povrchové úpravě a tak podobně. Nevzniká prostor pro pochybnosti, všechno je jasně dané.

Prostředí pro používání MBD je mimořádně uživatelsky vstřícné, nenáročné na pochopení a ovládání. Zobrazit požadovaný design a informace k němu – například výsledky real-time simulací – je otázkou pár kliknutí.

Zvláštní zmínku zasluhuje rozšíření Creo EZ Tolerance Analysis. To umožňuje ověření proveditelnost produktu ještě ve fázi modelu. Nepotřebujete fyzický prototyp, přesto si vaši inženýři mohou ověřit, jaké rozměry geometrie produktu jsou přípustné a jak se modifikace produktu projeví na jeho vzhledu a ‚‚proveditelnosti‘‘. Kontrola tolerancí samozřejmě představuje významnou úsporu materiálu, nákladů i času. Kromě zkrácení výrobního cyklu a snížení výdajů tak máte navíc šanci dosáhnout i vyšší kvality produktu – a to stále jen a pouze za využití 3D modelu.