Bezvýkresová výroba

Jedná se o jednu z částí digitálního vlákna. Mezi hlavní výhody, které přináší digitální vlákno je sdílení aktuálních dat o výrobku a procesech napříč celým řetězcem a zaznamenání údajů o výrobě a používání výrobku umožňují vytvořit zpětnou vazbu v uzavřené smyčce vývoj – výroba – zákazník.

Přínosy

Rozšíření připravenosti výroby je pojmem bezvýkresová výroby: převzetí těchto digitálních technických dat a jejich zpřístupnění v dílně. To zahrnuje schopnost dodávat digitální a rozšířené pracovní pokyny a automaticky zasílat data do připojených nástrojů (tablety, kiosky, mobily) pro pracovníky. Zahrnuje také zpřístupnění 3D dat z PLM ve výrobě. Bezvýkresová výroba zvyšuje produktivitu pracovníků, snižuje zmetkovitost, zvyšuje bezpečnost a rychlejší školení.

o 40 % rychlejší

tvorba dokumentace

o 60 % zkrácení

času kontroly prvního vyrobeného kusu

o 90 % méně

zmetků

Nástroje pro přechod na BEZVÝKRESOVOU VÝROBU

Metodika MBD

Model Based Definition (MBD) je metodikou pro vytváření komplexních 3D modelů, které obsahují všechny nezbytné informace pro výrobu a montáž. Samozřejmostí je podpora norem ASME či ISO.

Přínosy a bližší informace k metodice

CAD Creo

Creo je 3D CAD řešení, které vám pomůže urychlit inovace produktů a připravit vše potřebné pro rychlou a efektivní výrobu. Nové Creo je vybaveno řadou nových technologií, které velmi silně podporují koncept Bezpapírové výroby:

 • generativní design,
 • rozšířená realita AR,
 • simulace v reálném čase,
 • aditivní výroba.
Více informací

PLM Windchill

Sdílení veškerých výrobních informací v prostředí PLM systému Windchill, který zajistí:

 • Všechna data o výrobku od 3D modelů, přes kusovníky (BOM), NC programy, protokoly z měření, výpočtové zprávy apod. naleznete na jednom místě a vzájemně provázané.
 • Že distribuce těchto dat bude vždy řízená, bude směřovat na konkrétní uživatele.
 • Vždy se k těmto uživatelům dostanou schválená a aktuální data.
Více informací

Creo View

Lidé mimo konstrukci díky této aplikaci vidí všechny informace, které konstruktér v Creo Parametric zadal, vytvořil – od modelového stromu, přes geometrii, interní parametry až po MBD data.
Jakékoli poznámky, náměty na změnu či požadavky na změnu zanesete na 3D model a uložíte včetně doprovodného popisu do Windchill, který zajistí, že se tyto informace dostanou ke správné osobě, která může zahájit řízené změnové řízení.

Více informací

Vuforia Chalk

AR mobilní aplikace, která slouží k on-line řešení problémů se servisem, údržbou, montáží či ovládáním zařízení, které by jinak vyžadovaly přítomnost experta na místě. Přináší funkce „přítele na telefonu“ – ovšem nejen hlasem a obrazem, ale díky rozšířené realitě také kreslením. Je určena servisním technikům, montážním pracovníkům i běžným uživatelům složitějších zařízení.
 • Zrychluje řešení problémů.
 • Zvyšuje produktivitu a efektivitu služeb.
 • Umožňuje řešit nečekané problémy.
 • Redukuje náklady na cestování.
 • Zvyšuje bezpečnost zaměstnanců.
Více informací

Vuforia Expert Capture

Díky Vuforia Expert Capture budou mít zaměstnanci vždy přístup ke standardizovaným pracovním pokynům, aby vykonávali svoji práci rychle, přesně a bezpečněSnižujte chybovost a prostoje svých zaměstnanců při zachování bezpečnosti a dodržování předpisů.

Více informací

Služby od AV

 • Pomůžeme zanalyzovat a vytvořit postup pro Bezpapírovou výrobu (BV).
 • Naimplementujeme softwarové řešení a platformy nezbytné pro BV.
 • Zaškolíme vaše zaměstnance.
 • Poskytneme vám technickou podporu.
Kontaktujte nás

Reference

Máte jedinečnou možnost, jak se jednou pro vždy zbavit tvorby výkresové dokumentace a snížit Vaši vytíženost až o 40%. Vaše firma má potenciál ušetřit nemalé náklady na tiskárny, jejich náplně, papír a roznos dokumentace. Až 80% takových nákladů lze ušetřit implementací Bezpapírové výroby.
Odkaz na případové studie