Samostatné Creo aplikace

Creo je sada propojitelných a škálovatelných aplikací, navržených na míru jednotlivým osobám, které jsou zapojeny do procesu návrhu, výroby, prodeje a inovace výrobku.

Creo View

Creo View je aplikace, určená k prohlížení, poznámkování, komunikaci a spolupráci nad digitálním výrobkem. Umožňuje zobrazovat 2D data (jako jsou CAD výkresy, PDF, obrázky, schémata), 3D data (Creo, STEP, IGES, JT) a také exportovat 3D data do rozšířené reality (AR). Zajišťuje autorům návrhů, projektovým manažerům, výkonným pracovníkům a dodavatelům rychlý a snadný přístup a vzájemné sdílení informací.

Creo Illustrate

PTC Creo Illustrate je nástroj pro snadné vytvoření 3D technických ilustrací z 3D CAD modelů ze všech běžných CAD systémů. Tyto nástroje umožňují technickým ilustrátorům, autorům průvodní dokumentace a servisním technikům opakovaně využívat existující 3D konstrukční data pro vytváření servisních postupů, školicích materiálů, návodů, katalogů náhradních dílů a všech dalších forem technických publikací.

Creo Schematic

Creo Schematics je komplexní a samostatná aplikace pro tvorbu 2D schémat zapojení kabeláže, hydraulických a potrubních HVAC (topení, chlazení, klimatizace) systémů. Během návrhu výrobku plánují konstruktéři mechanické části reálné trasy kabelů nebo potrubí v 3D sestavách a k tomu používají schémata jako mapu. Creo Schematics automatizuje vytváření podrobných 3D systémů z těchto 2D schémat přímo v prostředí Creo Parametric. To dovoluje výrazně zkrátit dobu potřebnou pro trasování kabeláže a potrubí ve 3D.

Creo Schematics eliminuje nesprávnou interpretaci 2D dat zapojení a zaručuje logické řízení 3D návrhu podle 2D schématu.

Většina Creo aplikací je součástí dnešních konfigurací CREO DESIGN.