Správa kusovníků (BOM)

Správa kusovníků (BOM)

Komplexní okamžitá správa struktury produktu, která poskytuje digitální záznam napříč strojírenstvím, dodavatelským řetězcem, výrobou, prodejem a službami.
Zpět na sekci PLM

Výhody správy kusovníků

Deset výhod, které přináší digitální definice výrobku a digitální vlákno od vývoje přes výrobu až po servis:

BOM-Management

Přístup ke kusovníkům v raných fázích vývoje
Zpřístupnění kusovníků všem uživatelům co nejdříve pomáhá zlepšit spolupráci mezi odděleními a zkrátit dobu uvedení výrobku na trh.

Management změn a konfigurací

Podpora multioborových kusovníků
Díky zobrazení různých struktur kusovníků (mechanické díly, elektro, software,…) je zajištěna lepší spolupráce mezi odděleními a sledovatelnost dílů.

Řízení projektu a spolupráce při vývoji v PLM

Komplexní správa konfigurací výrobku
Automatická správa konfigurovatelných kusovníků po celý životní cyklus výrobku. Cílem je zajistit, aby všechny komponenty a parametry výrobku byly správně nakonfigurovány a zohledněny během celého vývojového a výrobního procesu.

Vizualizace výrobku
Digitální model výrobku umožňuje jeho vizualizaci během procesu jeho vývoje. Vizualizace pomáhá s vyhledáváním dílů, zjednodušuje jejich opakované použití a pomáhá optimalizovat následné procesy a výstupy.

Zlepšení správy komponent a dodavatelů
Opakované použití dílů snižuje náklady a zvyšuje efektivitu. Správa komponent a dodavatelů umožňuje uživatelům rychle najít a znovu použít díly, když je potřebují. Správa dodavatelů umožňuje najít nejvýhodnějšího dodavatele dílů podle okamžitých potřeb.

Automatizované řízení změn a sledovatelnost
Vývoj výrobku je sled nepřetržitých změn. Automatizovaný proces změnového řízení zajišťuje promítnutí schválených změn v definici výrobku ve všech výstupech – v celém podniku u všech uživatelů dat.

Zabezpečená spolupráce a optimalizace dodavatelského řetězce

Optimalizace využití dat v následných procesech
Přesná data a konfigurace výstupů pro následné procesy umožňují optimalizaci následných pracovních postupů a procesů v celé organizaci.

Správa servisních procesů

Zabezpečená spolupráce a ochrana duševního vlastnictví (IP)
Řízené a zabezpečené sdílení přesných, aktuálních dat zajistí maximální produktivitu při spolupráci více týmů (interních i externích) a zároveň poskytuje vysoký stupeň ochrany duševního vlastnictví (IP).

Řízení procesů servisních služeb

Vytváření sestav založených na kusovnících
Vytváření různých seznamů dílů a vyhledávání konkrétních informací z kusovníkových struktur umožní uživatelům lépe porozumět definici digitálního výrobku, rychleji analyzovat a pochopit různé konfigurace výrobku.

Automatizovaná transformace kusovníků
Existence kusovníku (eBOM) v rané fázi vývoje výrobku umožňuje uživatelům jeho transformaci na zobrazení, které jim více vyhovuje. Uživatelé v následných procesech dostanou své výrobní (mBOM) nebo servisní (sBOM) kusovníky v procesu dříve a nemusí čekat na uvolnění technických výkresů. Brzká transformace kusovníků umožňuje zkrátit dobu následných procesů plánování výroby, montáže a nebo servisu.

Digitální transformace začíná správou kusovníku

Většina výrobců se potýká s rostoucím počtem možností a variant svých výrobků. Jejich stávající SW nástroje a procesy neumožňují jednoduše najít a zajistit sledovatelnost a asociativitu správných informací o výrobku. Přijetí přístupu zaměřeného na správu položek a z nich vytvořených kusovníků umožňuje výrobcům spolupracovat na koncepci výrobků – přes požadavky na výrobu a servis po připojení zařízení k internetu věcí.

Komplexní správa a transformace kusovníku

S řešením pro správu a transformaci kusovníku produktoví vývojáři vytvářejí a spravují digitální model výrobku, který lze využít v každém kroku jeho životního cyklu. Mechanické, softwarové, elektronické a další související komponenty výrobku je možné integrovat do technických kusovníků. To poskytuje organizacím jediné rozhraní pro spolupráci mezi hlavními systémy, jako jsou CAD, PLM a ERP. Systém PLM zajišťuje, že všichni, od dělníka přes servisního technika až po prodejce konfigurujícího objednávku zákazníka, používají správné, aktuální a pravdivé informace o výrobku.

Transformace kusovníku pro zlepšení organizace

Software pro správu kusovníku sníží riziko chyb a následků přepracování díky zabránění použití zastaralých dat. To nejen šetří čas při vývoji a výrobě, ale také zajišťuje, aby si dodavatelé, výroba, prodej a servis byli vždy vědomi změn a ty byly automaticky synchronizovány mezi jednotlivými kusovníky.
Výsledkem je rychlejší uvedení výrobku na trh, vyšší provozní efektivita, větší dostupnost komponent a nižší náklady na nekvalitu.

Vlastnosti a funkce:

 • Vizualizace

Prohlížení konfigurací výrobků ve 3D včetně načítání komponent na vyžádání, provádění kontroly kolizí, barevně kódované vyhledávání komponent, vizuální porovnání v Creo View. Využití vizualizací v následných procesech – pracovní postupy, montážní a servisní návody, katalogy náhradních dílů, rozšířená realita (AR) atd.

 • Úpravy

Vytváření a správa návrhu výrobků včetně přímých úprav, automatického vyhledávání, ukládání kopií (Save As), importy z tabulek a vytváření kusovníku přímo z CAD kusovníku (eBOM).

 • Porovnání

Porovnání struktury výrobku včetně rozdílů v dílech, kusovníku, CAD modelech, dokumentech atd. Zobrazení a prozkoumání rozdílů ve 3D.

 

 

 • Zaměnitelnost a náhrady dílů

Definice zaměnitelných komponent včetně alternativ, náhrad a zastaralých dílů

 • Klasifikace dílů

Definice atributů, které zefektivňují hledání dílů pomocí grafické navigace nebo vyhledávání podle hodnot atributů. Zajištění standardizace dílů pomocí pojmenování podle klasifikace.

 • Opce a varianty

Tvorba konfigurovatelné produktové platformy a vytváření konfigurací a 3D výstupů pro vývoj a následné potřeby jako je výrobní kusovník (mBOM) a plánování procesů.

 • AML/AVL (AML – Approved Manufacturer List, AVL – Approved Vendor List)

Spojení informací o dodavatelských dílech s návrhem výrobku, definice preferovaných dodavatelů pro komoditní díly. Umožňuje definovat procesy požadavků na díl pro dodavatelský řetězec a technickou spolupráci.

 

 • Integrace pro zabudovaný software

Propojení výstupů z nástrojů SCM (Supply Chain Management) s kusovníkem pro komplexní definici výrobku včetně software.

 • Transformace

Asociativní konstrukční (eBOM), výrobní (mBOM) a servisní (sBOM) kusovníky, které umožňují rychlé promítání konstrukčních změn.

 • Typy dílů

Definice dílů, které pomohou popsat a zachytit různé obchodní potřeby s různými atributy, životními cykly a řízením přístupu.

 • Historie součásti

Časová osa historie součásti umožňující porovnat informace a strukturu dílů přímo z tabulky historie.

Komplexní správa konfigurací připravená pro digitální vlákno, které je založené na 3D modelech. Digitální obsah vlákna je asociativní (ne kopírovaný) s vysledovatelnými odkazy na výrobu, servis a další.