Creo Parametric Advanced Assembly Training

Kód školení
S-CPASA


Délka školení
2 dny
Komu je určeno


Školení je určeno absolventům školení Creo Parametric Basic Assembly Training, předpokládá se minimálně 100 hodin práce se systémem Creo Parametric.Náplň školení

Merge a Cut-Out (slučování a odčítání komponent).
Relace v sestavách.
Práce s rozsáhlými sestavami - zjednodušené reprezentace, shrinkwrap, On Demand.
Nástroje pro velké sestavy - Notebook (dříve Layout) jako inženýrský notes.
Skeletonové techniky pro definici zástavbového prostoru a globálních referencí.
Omezení užití referencí – Reference Control.
Obálky komponent pro zjišťování kolizí.
Analýzy na úrovni sestavy (zjišťování kolizí, vůlí atd.).
Funkční zaměnitelnost.Cíl

Cílem školení je prohloubit získané znalosti, a to především v oblasti efektivní tvorby a správy rozsáhlých sestav a uplatnění top-down designu.