Creo Elements Direct Drafting Training

Kód školení
S-CEDT


Délka školení
1 den
Komu je určeno


Školení je určeno pro začínající uživatele systému Creo Elements Direct Drafting.Náplň školení

Seznámení s prostředím – informace o základech práce se systémem.
Tvorba 2D geometrie.
Úprava 2D geometrie.
Tvorba isometrických pohledů.
Kótování součástí.
Nastavení stylu kót.
Vkládání symbolů.
Organizace výkresu.
Vkládání dalších objektů.
Nastavení prostředí.

Cíl

Cílem školení je získání znalostí práce s Creo Elements Direct Drafting . Po absolvování školení bude uživatel schopen tvořit a organizovat výkresy a ty následně upravovat.