Datum vydání: 4. prosince 2023

V porovnání s moderním 3D modelem je klasický výkres, bez ohledu na svou podrobnost a přesnost, překonaný. S 3D modelem se nemůže poměřovat, požadavkům moderní výroby zkrátka nestačí. Nepojme zdaleka všechny informace, které můžete zachytit v trojrozměrném provedení a v datech. Co víc, podobu produktu si lze snadno vyložit špatně. Co můžete očekávat od 3D modelů a jak můžete přesvědčit i ty nejzatvrzelejší vyznavače výkresů, že 3D je přínosem pro všechny bez rozdílu?

Prototypům odzvonilo


Na rozdíl od výkresu, k jehož odzkoušení v praxi mohlo dojít až po výrobě prototypu, 3D model je možné otestovat již právě ve fázi modelování. Analýza podrobí produkt testu funkčnosti a proveditelnosti. Pokud odhalí chybu, může ji tým konstruktérů vzápětí odstranit, a to s minimálními náklady a v podstatě v reálném čase. Optimální řešení je tak na dosah za zlomek času, aniž byste fyzicky museli vyrobit byť jedinou součástku.

Ze sázky na 3D modely zdaleka neplynou výhody pouze pro konstrukční inženýry. Těží z nich všichni zaměstnanci, kteří mají s výrobou co dočinění.

3D modely jsou srozumitelné hrstce lidí. Nebo ne?


Lidé ve výrobě občas mívají tendence 3D modely bojkotovat. Nerozumí jim, nechtějí si zvykat na novoty, odmítají opustit ‚‚starý dobrý papír‘‘ a výkresům nadobro zamávat. Jenže přechod na bezvýkresovou dokumentaci je ve všech ohledech výhodný – a nejen tím, že šetří papír. 3D model obsahuje naprosto všechny informace, které jsou s produktem spojené – kritéria, kóty, tolerance (…). To zefektivňuje komunikaci napříč celým výrobním procesem a předchází nedorozuměním.

Jak už bylo řečeno, produkt se s pomocí 3D modelu může navrhnout, otestovat a optimalizovat. A to všechno, aniž by ‚‚opustil‘‘ prostředí PLM systému. Například lidé ve výrobě nemusí trávit čas výrobou prototypu, který by se teoreticky později projevil jako nefunkční. Časové i výrobní kapacity, které tímto získáte, umožní realizovat více zakázek za kratší/stejnou dobu.

Osobám odpovědným za nákup se snáze odhaduje reálná spotřeba materiálů nebo součástek. A například pro zaměstnance servisního oddělení není třeba tvořit speciální výkresy. Mohou využívat totožné 3D modely jako lidé ve výrobě.

Vše výše zmíněné znamená ve výsledku úsporu času, peněz a energie. Firma získá na konkureschopnosti a posune se kupředu. Prosperující firma bude mít víc prostředků, například na inovace.

Pokud dokážete svým zaměstnancům vysvětlit, že v závodě s konkurencí nemáte s klasickými výkresy šanci uspět, budete mít napůl vyhráno. Zavedení bezvýkresové výroby bude snazší, rychlejší a dřív přinese výsledky.


Potřebujete produktovou dokumentaci bez papírů?