Datum vydání: 23. dubna 2024

V době, kdy je kladen důraz na detail, přesnost a transparentnost, potřebují inženýři nástroj, který hladce umožňuje komplexní řešení problmů s jasnou komunikací a dokumentací. Prozkoumejte nejnovější PTC Mathcad Prime 10.

PTC Mathcad Prime 10 vám umožní prezentovat vaši práci v jasném, profesionálním formátu, obsahujícím matematické výrazy, texty, grafy a obrázky. Nové funkce umožňují uživatelům konfigurovat ovládací prvky a nabízí přesné přizpůsobení pomocí uživatelsky definovaných skriptů. Zajišťují větší kontrolu nad výpočty. Díky možnosti zvolit si algoritmus řešení (řešič) a vylepšením multithreadingu budou vaše výpočty rychlejší a efektivnější.

Novinky v Mathcad Prime 10

Vylepšení aplikace

Pokročilé ovládací prvky skriptování dodávají pracovním listům flexibilitu (List Box, Checkbox, Text Box, Radio Button, Slider, Button) tím, že uživatelům umožňují psát skript, který definuje chování ovládacího prvku. Poskytuje konfigurovatelný a podrobný přístup k manipulaci s hodnotami proměnných pomocí skriptovacího jazyka jako VBScriptJScript. Primární výhoda této nové funkce spočívá v automatizaci, která uživatelům umožňuje zefektivnit funkčnost pracovních listů a výrazně zvýšit produktivitu.

Mathcad

Dolní a horní indexy v dokumentaci jsou potřebné pro správnou interpretaci. Dolní a horní indexy lze použít pro všechna textová políčka a veškeré formátování.

Mathcad 10 7.png
Mathcad 10 2
Mathcad 10 1

Volba řešení algoritmů dává uživatelům možnost vybrat si algoritmus, který chtějí použít pro řešení.

  • Patří mezi ně funkce: pdesolve, odesolve, numol, genfit, find, minimize, maximize, minerr, polyroots a určité integrály

Vylepšení numerického engine

Vylepšení Multithreadingu v Mathcad Prime 10 poskytuje uživatelům využít plnou sílu tohoto řešení. Funkce zvyšuje efektivitu výpočtů pracovních listů s více nezávislými vlákny výpočtů, díky využití vícejádrových procesorů. Uživatelé tak mohou provádět mnoho nezávislý výpočtů současně. 


Vylepšení symbolických výpočtů

  • Rozšířené použití klíčového slova “ fully „ o další případy použití.  Byla také přidána podpora pro modifikátory „ fact“  a „ max“.
  • Nové klíčové slovo „ standard“ umožňuje lepší práci s řadami a také umožňuje definovat konstantu v neurčitých integrálech.
  • Vylepšená podpora pro “ undefined „ umožňuje symbolickou podporu funkcí třídy NaN. 
  • Obecná vylepšení klíčových slov rewrite , solve a simplify . Rewrite je rozšířen o pět nových modifikátorů: arg , atan2 , fact , sign a Φ , což umožňuje přepisování výrazů v jejich příslušných termínech. Řešení Solve and Simplify má také více podporovaných případů použití než doposud. 

Vylepšení použitelnosti

Vylepšení použitelnosti v Mathcad Prime 10 zahrnuje:

  • Schopnost otevřít další list přímo z otevřeného listu zrychluje navigaci a eliminuje kroky ručního přechodu na jiný list a jeho otevření.
  • Možnost otevřít list přímo z konvertoru starých listů je efektivnější a snižuje nutnost ručně přejít na nový soubor Mathcad Prime a otevřít jej.
  • Nově možnost použití data ve formátu (ISO 8601: rrrr-mm-dd) v záhlaví a zápatí.
  • Schopnost odkazovat na místo/sekci v jiném listu, kde jsou umístěny například další relevantní výpočty nebo zdokumentovány technické znalosti, umožňuje rychlou navigaci.
  • Možnost skrýt ohraničení oblasti umožňuje čistěji a profesionálněji vypadající technickou dokumentaci a zprávy.

Mathcad 10 3
Mathcad 10 5
Mathcad 10 6.png

Chcete vyzkoušet Mathcad Prime nebo máte dotazy?