Datum vydání: 13. června 2024

Má každý tým ve vaší společnosti vlastní úložiště, do kterého ukládá všechny důležité dokumenty? Přesně to jsou datová sila. Pokud je máte, asi už se vám někdy stalo, že se k nim nedostal každý, kdo potřeboval, ostatní zaměstnanci zapojení do projektu neměli aktuální informace o změnách a úpravách. A od toho je jen krůček k více či méně drahým chybám, prostojům a výrobě zmetků. Jak datová sila vznikla a jak se jich zbavit?

Co jsou datová sila?

Jedná se o izolovaná úložiště dat vlastněná jedním týmem, která jsou nepřístupná zbytku organizace. Data jsou uložena v různorodých formátech, které často nejsou kompatibilní s jinými aplikacemi v jiných odděleních. To značně ztěžuje spolupráci mezi týmy napříč organizací a brání efektivnímu průběhu životního cyklu produktu.

DATOVA SILA 1

Proč jsou datová sila problém?

Pro úspěšnou spolupráci na podnikové úrovni je nezbytná transparentnost a konektivita. Datová sila nejenže izolují informace, ale také brání inovacím a týmové práci. Každé rozhodování trvá zbytečně dlouho, protože každý uživatel datového sila musí zkontrolovat možné dopady na svou práci. V organizaci plné datových sil je těžší dosáhnout kompatibility, udržet kvalitu, dodržet termíny a nakonec i zajistit spokojenost zákazníků.

plm

Nevýhody datových sil

 1. Duplicity: Týmy často sdílejí data, ale když jsou datové sady nepřístupné a nekompatibilní, začnou je duplikovat ve vlastních systémech a silech. To nejen omezuje spolupráci, ale také zvyšuje riziko použití nekonzistentních, zastaralých a nepřesných dat.
 2. Horší spolupráce mezi koncovými uživateli: Pokud konstruktér  a výrobní inženýr používají datová silat, nevyhnutelně narazí na problémy, v případě, že potřebují data sdílet. Pokud jeden z nich provede změny, které se nepřepíší  druhému, v případě, že se zapomenou navzájem informovat, nastává problém: změna či aktualizace dat se nepropíše do dalšího oddělení a to má často následky projevující se horší kvalitou produktu nebo pomalejším uvedením na trh.
 3. Nižší produktivita: Izolovaná data brzdí produktivitu. Uživatelé, kteří potřebují data z jiného sila, musí vyhledat oprávněnou osobu, požádat o nejnovější informace, případně získat autorizaci k získání těchto dat, což zpomaluje produktivitu a narušuje efektivní využívání dat.
 4. Bezpečnostní rizika: Při správě dat na úrovni jednotlivých týmů existuje vysoké riziko úniku dat. Pokud neexistuje centrální systém, neexistuje ani specializovaný tým, který by se zabýval bezpečností všech dat, ani stanovený postup reakce na hrozby.

Jak vznikají datová sila?

 1. Zastaralá IT infrastruktura: Tradiční systémy, které nejsou schopny se integrovat s novějšími technologiemi, často vedou k izolaci a vytváření datových sil.
 2. IT strategie a nasazení technologií: Přizpůsobená technologická řešení, která nejsou plně integrována do existujících nástrojů, jsou častou příčinou vzniku datových sil. Pokud nejsou nové systémy plně propojené a funkční, případně nejsou zaměstnanci dostatečně proškoleni a motivováni k jejich používání, vracejí se ke starším, známým technologiím… a tvoří další datová úložiště.
 3. Růst firmy: Datová sila se běžně objevují ve velkých organizacích, které prošly rychlým růstem a neměly čas se na něj připravit. Bez centrální platformy pro správu dat se týmy přirozeně oddělují do specializovaných skupin s vlastními systémy pro správu dat.
 4. Organizační struktura a kultura: Hierarchické organizační struktury a kultura zaměřená spíše na úspěch jednotlivých oddělení nad celkovými cíli organizace je další příčinou vzniku datových sil a nakonec i úspěchu společnosti jako celku.

Jak identifikovat datová sila?

Pro identifikaci datových sil je třeba zkoumat datovou architekturu a postupy, které omezují přístup k informacím mezi odděleními a systémy. Typické znaky datových sil zahrnují autonomní databáze, omezené sdílení nativních dat mezi odděleními, redundantní sběr dat a nekonzistentní formáty nebo definice dat. Doporučuje se provést důkladné audity dat a zapojit komunikaci mezi odděleními.

Jak překonat datová sila?

 1. Konsolidace systémů pro správu dat: Sloučení různých systémů pro správu dat pomůže rozbít datová sila. Když před tímto krokem zohledníte názory a přání jednotlivých týmů, získáte příležitost k vytvoření digitálního vlákna, které bude přínosné pro celou organizaci.
 2. Nastavení modelu správy dat: Zavedení modelu správy dat pomůže zabránit vzniku dalších datových sil a podpoří spolupráci mezi týmy. Tento rámec určí a přesně specifikuje, jakým způsobem budou data v organizaci shromažďována, ukládána a využívána.
 3. Integrace systémů: Je důležité propojit systémy pro vývoj produktů a obchodní systémy tak, aby celý ekosystém pracoval s aktuálními informacemi o produktech.
 4. Změna přístupu: Pokud uživatelé nejsou nakloněni změnám a nepodporují přechod na nové systémy, přechod na digitální vlákno bude obtížný. Tento problém lze zmírnit zapojením zaměstnanců do integračního procesu, vhodnou motivací a důkladným zaškolením.
digital transformation e1718285318330

Eliminace datových sil pomocí digitálního vlákna

Pro překonání datových sil je nezbytné vybudovat digitální vlákno napříč životním cyklem produktu. Digitální vlákno umožňuje univerzální přístup k datům, což zajišťuje konzistenci a spolupráci. K dosažení tohoto cíle je důležité zavést software k řízení životního cyklu produktu (PLM), což umožňuje plynulý tok informací mezi klíčovými systémy.

S nástroji jako PLM Windchill, případně  ThingWorx a je možné snadno integrovat data na jedné platformě, usnadnit přechod na digitální vlákno a podpořit digitální úspěch organizace. Tím se zvyšuje efektivita, snižují náklady a zlepšuje kvalita produktů.

Datová sila jsou překonanou etapou rozvoje výpočetní techniky v průmyslu a patří do historie. Snižují produktivitu, umožňují zbytečné chyby, izolují uživatele a ohrožují bezpečnost dat. Vytvoření digitálního vlákna s podporou PLM je zásadním krokem pro otevřený přístup k datům, k jejich sdílení a opakovanému používání. To přináší lepší spolupráci mezi týmy. Datová sila jsou často tím, co vás dělí od rychlejších, levnějších a méně chybových procesů. Tak se jich zbavte co nejdříve.