Datum vydání: 17. října 2023

Vývoj produktu vyžaduje komunikaci a spolupráci více oborů v rámci podniku a rozšířeného dodavatelského řetězce. To je stále důležitější, protože mechatronický design a softwarově řízené produkty jsou více a více řešením požadavků trhu napříč průmyslovými odvětvími.

5 Výhod vhodného přístupu k řízení PLM výrobku

1.     Zlepšení a zlevnění výrobků díky multidisciplínové spolupráci

Společnosti si musí vhodnými nástroji na řízení PLM výrobku zajistit schopnost vytvořit jednotný a kompletní popis výrobku. Součástí PLM procesu musí být schopnost vytvářet pohledy na strukturu popisu výrobku tak, aby odpovídaly požadavkům jednotlivých oddělení (vývoj, výroba, servis, …) a poskytovali adekvátní informace v rámci různých stavů životního cyklu výrobku. Všichni pracovníci musí mít jistotu, že pracují s těmi jedinými správnými daty a spoluvytváří tak kompletní popis výrobku se všemi požadovanými informacemi

Nutné dílčí schopnosti: A SINGLE SOURCE OF TRUTH, AUTOMATED CHANGE IMPACT ANALYSIS, CROSS-DISCIPLINE VISIBILITY, COLLABORATION

2.     Automatické sdílení informací napříč organizací

Nejlepším způsobem, jak mohou technická oddělení usnadnit podnikové iniciativy napříč podniky, je posílit digitální vlákno – tedy zajistit automatický tok informací o definici výrobku napříč organizací. Digitální vlákno posiluje výše zmíněnou multioborovou spolupráci tím, že oborové pohledy na popis výrobku jsou řízeně asociativní a zajišťují automatizovaný průchod změn a umožnili tak spolupracovat týmům různých oborů souběžně. Tento způsob spolupráce navíc snižuje náklady na životní cyklus výrobku díky předcházení pozdních změn.

Nutné dílčí schopnosti: BOM, BOM TRANSFORMATION, ASSOCIATIVITY

3.     Zjednodušení produktu i procesu využitím podobnosti

Použití metodik platformních výrobků s modulární architekturou pod správou PLM umožňuje organizaci spolupracovat na řadě produktů s jednou datovou sadou a strukturou bez ohledu na počet vytvořených variant. Ve spojení s funkcemi správy konfigurací to pomáhá zásadně zrychlovat a zlevňovat nejen tvorbu správné zákaznické nabídky, ale zlevnit i celý proces řízení životního cyklu výrobku.

Nutné dílčí schopnosti: RAPID, SYSTEMATIC PRODUCT CONFIGURATION, VARIANT GENERATION AND REUSE, PRODUCT FAMILY CHANGE MANAGEMENT

4.     Snížení nákladů na portfolio dílů

Společným výkonným cílem mnoha společností je omezit šíření dílů prostřednictvím opětovného použití dílů. Jak podnikání roste, rozšiřuje se produktové portfolio a také náklady a složitost správy všech částí, které jej tvoří. Součástí správného řízení životního cyklu výrobku je proto i schopnost klasifikovat součásti do souvisejících kategorií, včetně funkcí a fyzických charakteristik. Následně mohou uživatelé pomocí funkcí parametrického vyhledávání rychle najít vhodné existující díly schválené pro výrobu v databázi včetně preferovaných dodavatelů. To umožňuje inženýrským týmům identifikovat podobné díly, zvýšit jejich opakované použití, omezit nárůst portfolia a eliminovat duplicitu dílů.

Nutné dílčí schopnosti: CLASSIFICATION, REUSE, PART COST

5.     Projektové a programové řízení založené na informacích

Společná struktura kompletních informací o produktu, umožňuje snadné a opakované vykazování a analýzu produktu, projektů, opakovatelné hlášení a analýzy. Informace uložené ve struktuře, jako jsou materiály, dodavatelé, náklady na komponenty, hmotnost, dodržování předpisů, stavy vydání a data z ERP a dalších podnikových systémů, lze využít pro rozhodování na úrovni vedoucích pracovníků a týmů.

Nutné dílčí schopnosti: PROGRAM MANAGEMENT, PROJECT MANAGEMENT