Datum vydání: 29. listopadu 2023

Ani digitalizace není samospásná. Proč budovat digitální vlákno?

Vztahy mezi výrobou, vývojem a servisem se jistým způsobem prolínají a každopádně spolu úzce souvisí. Díky možnostem, které nabízí takzvané digitální vlákno, mohou mít všichni pracovníci výroby (a nejen výroby) potřebná data neustále po ruce. Kdykoliv a odkudkoliv. Nemusíte se pak bát duplikací ani ztrát důležitých informací, nemusíte na nic čekat.

Digitalizace? Ano, ale…


Ten termín jste jistě v posledních letech zaslechli mnohokrát. Především s nástupem koronavirové pandemie a s omezeními, která přinesla, se digitalizace začala skloňovat ve všech pádech. Zvláště pak v souvislosti s efektivitou výroby. Někteří šli ještě dál. Digitalizaci vydávali za ‚‚sázku na jistotu‘‘ a ‚‚jistou cestu k úsporám‘‘.

Pokud se ve světě výroby pohybujete, pak ve vás nejspíš podobná hesla vzbudila zájem, ale také obezřetnost. Není divu. Téměř pro jakoukoliv výrobní firmu představuje digitalizace potenciál. Žádný fenomén ovšem není samospásný a také u digitalizace platí, že se dá pojmout dobře i špatně.

Častou chybou je dílčí, nebo chcete-li částečná digitalizace podniku. Pokud se zaměříte pouze na jednu část procesu, můžete ji optimalizovat a hledat cesty k jejímu zlepšení třeba donekonečna. Téměř jistě ale nedosáhnete efektů, které by vám přinesla méně razantní, méně nákladná, ale o to logičtější optimalizace procesu jako celku.

Jak na ni?

4 DIGI VLKNO CELOU FIRMOU

Digitální vlákno, recept na úspěšnou digitalizaci


Odpovědí může být budování digitálního vlákna, tedy propojení lidí, procesů, strojů a systémů napříč celým podnikem. Obsahuje komplexní souhrn všech informací, které se týkají produktů a je určeno pro všechny, kteří tato data potřebují pro svou práci.

Činnosti jednotlivých oddělení podniku se prolínají a úzce spolu souvisí. Data, která se generují během procesu, mohou mít díky digitálnímu vláknu všichni neustále po ruce. Systémy jsou komplexní, přenosné, dostupné odkudkoliv. To znamená obrovský pokrok stran dostupnosti informací.

Informace shromažďované a tříděné na jednom místě vedou také k minimalizaci chyb. Méně chyb znamená méně času, nákladů, materiálu, zkrátka efektivnější procesy napříč firmou se vším všudy. Významným plusem zavedení digitálního vlákna je také rychlost zpracování změn.

4 Digitln vlkno schma

Informace a data, na kterých se dá stavět


Co je potřeba pro to, aby budování a zavedení digitálního vlákna proběhlo úspěšně? Jinými slovy, aby jeho používání splnilo očekávání a opravdu učinilo výrobu efektivnější, méně nákladnou a přehlednější?

Prim hraje software.

Ověřený, funkční, uživatelsky přívětivý.

Digitální vlákno, má-li být funkční, musí data sbírat, třídit,, aktualizovat. Že je to samo o sobě rozsáhlý výčet požadavků? A to zdaleka není všechno. Stejně důležité je, aby systém zobrazoval data v adekvátní podobě těm, kteří je v danou chvíli potřebují mít dostupná. Zároveň by každému uživateli měl zobrazovat pouze to, co dotyčný ke své práci potřebuje.

Mimo jiné se tak předejde nedorozuměním. Je to jednoduché – čas, který vaši lidé nemusí věnovat dohledávání informací, mohou věnovat vývoji a inovacím. Jakmile se informace ztrácí ‚‚v překladu‘‘, zaděláváte si na problémy.

Zbytečné problémy, hodí se dodat.

Digitální vlákno, červená nit výroby


S využíváním digitálního vlákna ke ztrátě dat nedochází. Sebemenší změny dat a úpravy vidí zaměstnanci (včetně těch v externích částech podnikového procesu) v reálném čase. Výroba, vývoj i nákup, servis či obchod díky tomu mohou probíhat rychleji, redukují se náklady a snižují prostoje.

V čem tedy spočívá největší přínos digitálního vlákna? Síla je v komplexnosti. Částečná digitalizace vám může přinést částečné výhody a mírné pokroky. Nikdy ale nepozvedne celý proces.

Chcete usilovat o zlepšení efektivity nebo zvýšení úspor v řádu desítek procent? Digitální vlákno vám bude velkým pomocníkem.


Zaujal vás článek?