Datum vydání: 12. června 2024

Neobvyklý formát, inspirativní témata

Konference STROJÍRENSKÁ INSPIRACE se odlišovala od běžných veletrhů svým inovativním konceptem. Skládala se ze tří samostatných akcí:

  • 4. června: DIGITÁLNÍ VÝROBA 2024: Potenciál českého strojírenství
  • 5. – 6. června: VELETRH AUTOMATIZACE: Inovační potenciál průmyslu
  • 5. – 6. června: 5OSÝ VELETRH 2024: Exkurze do firmy TGS, Mýto
IMG 1955
Michal Sosna byl k dispozici na našem stánku a odpovídal na dotazy účastníků.

Díky tomuto rozdělení si každý účastník mohl vybrat oblast, která ho nejvíce zajímala, ať už se jednalo o digitalizaci, automatizaci, nebo praktické ukázky z výroby.

Přednášky plné cenných poznatků

Program konference byl nabitý přednáškami a diskuzemi na aktuální témata z oblasti strojírenství. Čtyři hlavní okruhy shrnovaly klíčové výzvy a trendy oboru:

  1. Digitalizace jako nutnost, nikoli konkurenční výhoda
  2. Průmyslu 4.0 a udržitelnost
  3. Strategický přístup k digitalizaci průmyslových firem
  4. Digitalizace v kontextu současného nastavení trhu

Naše vystoupení

Naši kolegové Pavel HrubýPetr Hasman se aktivně zapojili do programu dvou akcí a podělili se o své odborné znalosti s publikem.

  • Pavel Hrubý ve svém vystoupení s názvem „Digitální úspěch ve strojírenství – 3 klíčové překážky, řešení a příklady“ nabídl praktický návod na cestu k digitální transformaci strojírenských podniků. Zaměřil se na tři nejčastější překážky, s nimiž se firmy potýkají, a prezentoval inspirativní příklady úspěšných implementací digitálních technologií.

  • Petr Hasman ve svém příspěvku „Možnosti využití Rozšířené reality ve strojírenském průmyslu – Revoluce výstupní kontroly produktů“ demonstroval potenciál AR technologií v oblasti kontroly kvality. Představil fungování AR a zdůraznil, jak tato technologie umožňuje intuitivní a efektivní porovnání 3D modelů s reálnými produkty, čímž eliminuje chyby a zvyšuje celkovou kvalitu výroby.

Foto 97
Obchodní ředitel Pavel Hrubý představuje řešení pro komplexnost výrobku.
Foto 198
Druhý den vystoupil Petr Hasman s ukázkou přínosů AR pro strojírenský průmysl.

Záznamy z přednášek

Pro ty, kteří se nemohli konference zúčastnit, chystáme zveřejnění kompletních záznamů z přednášek našich kolegů. Sledujte naše webové stránky a sociální sítě, abyste nezmeškali tuto cennou možnost dozvědět se více o digitalizaci a inovacích ve strojírenství.

Děkujeme za váš zájem!

Těší nás, že jsme se s vámi mohli setkat na konferenci STROJÍRENSKÁ INSPIRACE 2024. Věříme, že pro vás byla tato akce užitečným zdrojem informací a inspirace. Pokud máte jakékoli dotazy nebo chcete prodiskutovat detaily z našich přednášek, neváhejte nás kontaktovat.

Závěrečné myšlenky:

Účast na konferenci STROJÍRENSKÁ INSPIRACE 2024 pro nás byla obohacující zkušeností. Ocenili jsme možnost sdílet naše znalosti s kolegy z oboru a inspirovat se novými trendy a technologiemi. Věříme, že podobné akce hrají klíčovou roli v podpoře inovací a rozvoji strojírenského průmyslu.