Náplň školení

  • Seznámení s prostředím systému Creo Parametric.
  • Práce ve skicáři – nástroje a užití (tvorba skici, kótování, relace, modifikace, regenerace, kopírování,…).
  • Základní modelovací metody (protažení, rotace, prvky Sweep, Blend).
  • Konstrukční prvky (přidání a odebrání materiálu – díry, zaoblení, sražení, žebra, úkosy, skořepina,…).
  • Pomocné prvky – jejich definice a použití (vztažné roviny, osy, body, křivky, souřadné systémy).
  • Metody kopírování a násobení prvků.
  • Další funkce v režimu Part (relace, tabulky podobnosti, makra).
  • Práce se soubory – ukládání, kopírování, přejmenování, mazání.
  • Konfigurační soubory systému.

Podrobné informace o školení ke stažení: