Náplň školení

 • Formáty výkresů – uživatelem definovaná knihovna výkresů pro detaily, sestavy a kusovníky.
 • Tvorba výkresů – definice pohledů, řezy, manipulace s pohledy, modifikace pohledů.
 • Kótování ve výkresech.
 • Poznámky – parametrické, neparametrické, manipulace s poznámkami.
 • Symboly – definice a užití, knihovny symbolů a značek.
 • Geometrické tolerance tvaru a polohy – definice a užití.
 • Rozměrové tolerance – definice a užití.
 • Tabulky ve výkresech – definice a užití.
 • Výkresy sestav – kusovníky, pozice, kótování.
 • Kusovníky – opakované oblasti, definice.
 • Konfigurační soubory výkresů.

 

Podrobné informace o školení ke stažení: