Náplň školení

  • Seznámení s prostředím a filozofie tvorby plechových dílů.
  • Tvorba primárních a sekundárních stěn.
  • Tvorba ohybů, definice deformační nebo přechodové oblasti, vytvoření rozvinutého tvaru součásti.
  • Vytvoření tabulky s pořadím ohybů, která specifikuje pořadí, poloměr ohybu a hodnotu úhlu.
  • Vytvoření rozvinutého tvaru pro výkres. Tvorba výkresu obsahující rozvinutý tvar součásti, výslednou plechovou součást a tabulku s pořadím ohybů použitou pro výrobu.
  • Kontrola překrývající se geometrie u rozvinutého tvaru.
  • Tvorba nastřižení, odřezání, děrování. Využití UDF prvků.
  • Konverze objemového dílů na plechovou součást.
  • Tvorba prolisů.

 

Podrobné informace o školení ke stažení: