Náplň školení

  • Podporované formáty pro import a export geometrie.
  • Nastavení parametrů při importu geometrie do prostředí Creo Parametric.
  • Automatická a manuální úprava a čištění importované geometrie (úprava hranic ploch, tečnosti atd.).
  • Manuální „zašívání“ importovaných ploch a začlenění nové plochy do importované geometrie.
  • Módy Featurize, Repair a Modify.
  • Konfigurační volby ovlivňující atributy importované geometrie.

 

Podrobné informace o školení ke stažení: