Náplň školení

 • Pokročilá práce s křivkami a dalšími vztažnými prvky.
 • Vyhlazování křivek a ploch.
 • Speciální kótování skicovaných křivek.
 • Pokročilé napojování ploch.
 • Tvarově složitější plochy typu Boundary Blend, Tang to Srfs, Var Sect Sweep,
 • Swept Blend, Helical Sweep, Conic surfaces and N-side path, Torial bend, Spinal bend.
 • Další pokročilé možnosti a nastavení Boundary Blend ploch.
 • Řízení ploch pomocí grafů.
 • Rozdělení ploch do konstrukčních celků.
 • Kombinace objemového a plošného modelování.
 • Pokročilé analýzy ploch.

 

Podrobné informace o školení ke stažení: