Náplň školení

 • Merge a Cut-Out (slučování a odčítání komponent).
 • Relace v sestavách.
 • Práce s rozsáhlými sestavami – zjednodušené reprezentace, shrinkwrap, On Demand.
 • Nahrazování komponent v sestavě.
 • Nástroje pro velké sestavy – Notebook (dříve Layout) jako inženýrský notes.
 • Skeletonové techniky pro definici zástavbového prostoru a globálních referencí.
 • Omezení užití referencí – Reference Control.
 • Obálky komponent pro zjišťování kolizí.
 • Analýzy na úrovni sestavy (zjišťování kolizí, vůlí atd.).
 • Funkční zaměnitelnost.
 • Pro/Program.

 

Podrobné informace o školení ke stažení: