Náplň školení

 • Seznámení s historií a vývojem XML, s principem strukturovaných dokumentů.
 • Úvod do prostředí Arbortext Editor a Styler – elementy, atributy, kontexty.
 • Začátky práce v aplikaci (vytváření textu, vkládání elementů, editace atributů).
 • Tvorba odrážek, stránkování, kapitol, entit, odkazů, rejstříků a obsahů.
 • Vkládání grafiky, symbolů, tabulek a jejich modifikace.
 • Práce se strukturou dokumentu.
 • DTD a schémata („DocBook“, přizpůsobení pro české prostředí).
 • Autorské nástroje – kontrola pravopisu, sledování změn, publikování dokumentů.
 • Formátování textu (sada vlastností, odsazení, mezery, podmínka pro formátování).
 • Vygenerované texty – tvorba, použití, překlad do českého jazyka.
 • Práce s nastavením stránky (sady a typy stránek, záhlaví, zápatí, generované texty).
 • Formátování pro různé typy výstupu (PDF, HTML, Web, e-pub).
 • Pokročilé techniky stylování – uživatelské elementy, úprava zdroje APP, jazyk XPath.
 • Přizpůsobení pro speciální „Návod k obsluze stroje“ v českém jazyce.

 

Podrobné informace o školení ke stažení: