Podniková správa digitálních práv (EDRM)

Podniková správa digitálních práv (EDRM – Electronic Digital RIghts Management) je strategický a technologický přístup k ochraně a správě digitálních práv, který umožňuje organizacím chránit svá duševní vlastnictví, citlivá data a digitální obsah. EDRM zahrnuje různé prvky a nástroje, které pomáhají organizacím kontrolovat, kdo má přístup k určitým digitálním informacím a jakým způsobem s nimi může manipulovat.
Zpět na sekci PLM

Proč je podniková správa digitálních práv důležitá?

Automatizací EDRM, která je založena na jednom zdroji dat, mohou výrobci bezpečně spravovat, organizovat a sdílet informace mezi systémem PLM  a dalšími strategickými podnikovými systémy, jako jsou MES/MOM, SCM, CRM a ERP, a to jak interně, tak s externími partnery. Zabudování správných ovládacích prvků a pravidel do každého projektu může poskytnout tyto výhody:

 • Dodavatelé a subdodavatelé mohou spolupracovat na nových návrzích a těžit z automaticky generované komunikace s předem definovanou sadou integrovaných pravidel a ovládacích prvků.
 • Sníží se riziko ztráty dat a problémů souvisejících s nedodržením předpisů.
 • Zdroje příjmů a kritické duševní vlastnictví budou chráněny před konkurencí, zatímco obchodní růst a inovace se zrychlí.

Vlastnosti a funkce:

 • Automatizace správy dat od dodavatelů a subdodavatelů

Jednotný systém automatizuje a spravuje současné i historické údaje, včetně podrobností týkajících se kvality a zmetků, s oznámením o postupu vývoje, specifikace, servisu a konce životnosti. 

 • Víceúrovňová bezpečnost

Využití různých úrovní zabezpečení (čtení, zápis, mazání metadat atd.) aplikovatelných na konkrétní oblast.

 • Striktní bezpečnostní kontroly

Využití kontrol vestavěných do cyklu vývoje softwaru (SDLC) pomocí modelu OWASP OpenSAMM, který využívá osvědčené postupy a automatizované nástroje pro skenování.

 • Seznam řízení přístupu (ACL)

Klíčovým nástrojem pro organizaci a kontrolu přístupu k datům, systémům a zdrojům projektů. Tento seznam obsahuje mapování přístupů a specifikaci pravidel, která určují, jakým způsobem jsou jednotlivci nebo dané pozice oprávněny přistupovat ke konkrétním datům.

 • Bezpečnostní štítky

Umožňují určit, zda má uživatel nebo organizace oprávnění přistupovat k informacím v systému. Tyto štítky také umožňují stanovení oprávnění k získání informací, nastavení kritérií pro kontrolu exportu dat nebo ochranu firemního know-how.

 

 • Aktivní dohody 

Poskytuje databázi uživatelů, skupin nebo organizací s oprávněním k přístupu k datům, které by jinak byly omezeny bezpečnostními štítky po určitou dobu, př. smlouvy o mlčení s omezenou délkou trvání. 

 • Sledování bezpečnostních auditních událostí

Získáte auditní záznamy označující neoprávněné pokusy přístupu k firemnímu know-how, týkající se bezpečnosti.

 • Hlášení problémů

 Získáte automatizovanou komunikaci o incidentech souvisejících s rizikem pro ovlivnění interních nebo dodavatelských dat, př. sestav, položek, dílů apod.

 • Správa MCAD/ECAD

Omezení viditelnosti konkrétních návrhů před sdílením se subdodavateli nebo partnery. Využijte nástrojů out-of-the-box pro optimalizaci dat 3D vizualizace.

PLM řešení pro podnikovou správu digitálních práv