ThingWorx Navigate

Umožňuje všem účastníkům v organizaci snadný přístup k rozsáhlým datům uloženým v podnikovém systému (především PLM systému), a to bez nutnosti odborného školení.
Ozvěte se nám pro více informací

ThingWorx Navigate pro PLM data

Získání aktuálních PLM dat pro ty, kteří je nejvíce potřebují.

ThingWorx Navigate umožňuje všem účastníkům v organizaci snadný přístup k rozsáhlým datům uloženým v podnikovém systému, především v PLM systému, a to bez nutnosti odborného školení. S využitím standardních aplikací (OOTB), které jsou založeny na rolích a úkolech, poskytuje informace o specifických procesech a zároveň umožňuje jednoduchou úpravu aplikace podle potřeb organizace. ThingWorx Navigate pomáhá uživatelům strávit méně času hledáním dat a více času spoluprací při vývoji, výrobě, prodeji a podpoře špičkových výrobků.

Proč ThingWorx Navigate?

ThingWorx Navigate je klíčovým nástrojem pro zachování digitálního vlákna a poskytnutí relevantních konstrukčních a inženýrských dat zúčastněným stranám. Podívejte se na hlavní důvody pro využívání ThingWorx Navigate:

Snadný přístup k údajům o produktu

Snadný přístup k údajům o produktu má za cíl podporovat spolupráci napříč digitálním vláknem. Uživatelé mohou získat pracovní postupy a nezbytné informace z PLM dat v prostředí, které je přehledné a nenáročné na zaškolení. Produktové informace jsou k dispozici v různých formátech, ať už na monitorech, mobilních zařízeních nebo s využitím rozšířené reality.

Rozšířený přístup k datům

Přístup je navržen tak, aby zajistil dostupnost nezbytných informací pro každodenní úkoly v oblasti správy životního cyklu produktů (PLM) a umožňuje přizpůsobení podle role. Aplikace Out-of-the-box jsou strukturovány na základě své funkcionality, poskytují informace o správě životního cyklu produktů (PLM) a podporují aktivní zapojení do procesů správy životního cyklu produktů.

Připojení k dalším podnikovým systémům

Připojení k dalším podnikovým systémům je usnadněno díky schopnosti ThingWorx Navigate se snadno integrovat s jinými firemními systémy, včetně ERP. Tím umožňuje poskytovat různé informace z alternativních zdrojů než je PLM, jako jsou požadavky, výsledky analýz, výkresy, 3D modely, cenové nabídky, informace o zásobách a další, a to bez nutnosti duplikace dat.

Vyberte si z flexibilních možností nasazení

Máte možnost nasadit systém buď v lokálním prostředí, v cloudu nebo využít SaaS (Software jako služba). S pomocí SaaS můžete efektivně sdílet konzistentní data a poznatky napříč odvětvími, divizemi a externími partnery, a to prostřednictvím předem nakonfigurovaných zabezpečených instancí, které jsou připraveny k okamžitému spuštění a podpoře spolupráce.

Vlastnosti a funkce

  • Prohlížení a porovnávání výkresů: Možnost rychlé a snadné identifikace změn prostřednictvím prohlížení a porovnávání výkresů.
  • Zjednodušené přizpůsobení standardních aplikací: Možnost konfigurace založené na rolích a oprávnění pro zjednodušené přizpůsobení standardních aplikací.
  • Zobrazení a stahování příloh dokumentů/druhotných dokumentů: Možnost prohlížení a stahování příloh dokumentů a druhotných dokumentů.
  • Zobrazení modelů ve 3D: Včetně ovládacích prvků pro přehrávání animací a sekvencí, možnosti křížového výběru pomocí atributů a podpory místního jazyka.
  • Rozšíření účasti na pracovních postupech: Možnost aktivní účasti na pracovních postupech prostřednictvím digitálního řízení změn.
  • Prostředí pro rychlý vývoj aplikací: Nabízí prostředí pro rychlý vývoj aplikací s opakovaně použitelnými komponentami.

ThingWorx Navigate Demo

Otestujte si, jaké to je používat aplikace ThingWorx Navigate jako jediný přístupový bod k PLM a podnikovým datům. Vyzkoušejte tento snadno použitelný nástroj na vlastní kůži!

S touto 15denní zkušební verzí zažijete:

  • Bezproblémové online připojení k základním produktovým datům z Windchill.
  • Intuitivní uživatelské interakce ze snadno dostupného webového prohlížeče – bez nutnosti školení
  • Účelové aplikace založené na rolích nebo úkolech, které vám umožňují například zobrazit výkres nebo kusovník
  • Aktivní spolupráce PLM pro hlášení problému a kontrolu změny