Datum vydání: 30. listopadu 2023

Je vaším cílem agilita? Vyšší kvalita? Usilujete o rychlejší vývoj a správnost inovací, nebo snad o všechno zmíněné najednou? Vývoj produktů usnadňuje, zlepšuje, zrychluje a celkově zefektivňuje správný výběr PLM systému. Spolehlivý a propracovaný systém, na který se můžete spolehnout, hraje důležitější roli, než si možná myslíte.

PLM systém – přehled a rychlost

Na co byste měli pamatovat, když vybíráte PLM systém? Co hledat, na co sázet a z jakých nároků rozhodně neslevovat?

1)Systém musí propojovat. Je téměř jisté, že se na vývoji vašeho nového produktu podílí obrovské množství lidí napříč různými odděleními. Všichni, kdo mají k produktu ‚‚co říct‘‘, musí mít příležitost svoje poznatky předávat tak, aby data nepřebývala, ale zároveň se neztrácela.

Pokud dojde k úpravě dat, musí se každý jednotlivý článek, který se na výrobě podílí, dozvědět, že k tomu došlo. A přesně to musí správný PLM systém obstarat – aktualizovat data, propsat změny do databází a rozeslat notifikace.

2) Svět se zrychluje. Vaše schopnost přinášet inovované produkty by měla také, pokud nechcete, aby vám takzvaně ujel vlak. Zavádění novinek obvykle vyžaduje čas. A značné množství času můžete ušetřit, pokud mají všichni, kteří se inovace účastní, on-line přístup ke všem datům, která potřebují. Tomuto modelu sdílení se říká digitální vlákno, více se dočtete v našem posledním článku: Co je to Digitální vlákno


Data vždy, všude a všem

3) Jestliže se všichni pracovníci mohou na data a jejich aktuálnost bezmezně spolehnout, umožní to jednotlivým oddělením pracovat na vývoji a výrobě souběžně. Souběžná práce šetří čas. K realizaci a dodávce výrobku se díky včasnému a synchronizovanému sdílení dat můžete dopracovat za podstatně kratší dobu.

Jako příklad můžeme uvést společnost Vitamix, výrobce kuchyňských spotřebičů. Díky zavedení synchronizovaného sdílení dat se firmě opakovaně daří zkracovat dobu uvedení nových výrobků na trh. Jejich cílem je dosáhnout zkrácení takzvaného NPI o 30 %.

4) Data musí být skutečně přístupná. Výroba, oddělení softwaru a hardwaru, nákupní oddělení, servis, marketing, smluvní partneři (…), zkrátka všichni zúčastnění musí mít přístup k datům, která potřebují. ‚‚Skutečně přístupná‘‘ data jsou taková, která si uživatel může nejen vyhledat a zobrazit, ale která může především vyhledat snadno a zobrazit bez obtíží – ve formě, kterou může snadno interpretovat. Ideálně s kontextem, který zamezí tomu, aby si data kdokoliv vyložil mylně.

Nároky na přístupnost, uživatelskou přívětivost a funkcionality typu vizualizací či simulací by tedy měly být dalším parametrem, na který budete při výběru PLM systému pohlížet.


Datový model v bezpečí – rys dobrého PLM systému

Samostatnou kapitolou je sdílení dat s externími dodavateli. Datový model produktu, ve vší podrobnosti, kterou moderní PLM systém umí vytvořit, je vaší silnou stránkou.

A zrovna tak slabinou, pokud by se data dostala do nepovolaných rukou.

Řešení?

Vsaďte na PLM systém, který dokáže s partnery nebo zákazníky sdílet data v žádoucí podobě. V takové, z níž se daná strana dozví všechno, co potřebuje, ale zdaleka ne všechno, co datový model obsahuje. Rozsah a oprávnění partnerských přístupů můžete s kvalitním PLM systémem libovolně řídit, nastavovat a dokonce i zpětně sledovat. Samozřejmostí je pak sekce k hlášení chyb a problémů s dodavateli, partnery nebo zákazníky, stejně jako cest k jejich nápravě.