KONTROLA KVALITY pomocí řešení AR

Vizuální kontrola vylepšená AI zlepšuje kontrolu kvality a snižuje pravděpodobnost chyb.

Jakou roli hraje kontrola ve výrobě? Proč je důležitá?

Kontrola kvality zajišťuje, že kvalita výrobku a prováděné pracovní kroky odpovídají stanoveným normám. Suroviny a součásti se často kontrolují před montáží, výrobky mohou být kontrolovány také během výroby a po ní. 

Pracovníci v první linii měří, zkoumají a testují, zda byly pracovní kroky provedeny správně a zda byly výrobky a jejich součásti smontovány nebo udržovány v souladu se specifikacemi.

AR pomáhá řešit klíčové problémy při inspekcích

Pomalé kontrolní cykly ovlivňují výsledek výroby

Vysoká produkce vyžaduje rychlé kontrolní cykly. Ruční kontrola dílů a objektů bez správných nástrojů během celé směny je pro pracovníky v první linii velmi náročná. Pracovník musí ručně posoudit, zda jsou díly správně smontovány, zda jsou vodiče plně propojeny nebo zda jsou svařovací body na správném místě. Porovnávání skutečných částí výrobku s papírovými manuály nebo 2D obrázky je časově náročné, což vede k pomalým kontrolním cyklům a zpoždění v dodání k zákazníkovi.

Ruční kontroly kvality jsou zatíženy vyšším rizikem lidských chyb

Pracovníci v první linii musí posuzovat díly pouhým okem a zajistit vysokou přesnost. Identifikace nevhodných dílů pomocí tradiční dokumentace je náročná. Pracovníci si zvyknou na opakující se úkoly, unaví se a dělají chyby. Výsledky kontroly jsou nesprávné, dodávají se vadné výrobky a je nutné je přepracovat. To má za následek ztrátu příjmů a nízkou spokojenost zákazníků.

Tradiční řešení pro hodnocení kvality postrádají automatizované protokolování

Ruční dokumentování výsledků kontroly je časově náročný krok navíc, který je náchylný k lidské chybě nebo ke ztrátě papírů. Navíc procesy kvality často vyžadují obrazovou zpětnou vazbu, která přidává pracovníkovi další krok na seznam úkolů.

Výhody používání rozšířené reality pro kontrolu kvality

Vyhodnocování a rozhodování na základě umělé inteligence urychluje kontrolní cykly.

Rychlejší kontrolní cykly

Automatizované hodnocení pomocí kamery mobilního zařízení a špičkové technologie počítačového vidění společnosti Vuforia.

Více než jen vyhověl/nevyhověl – identifikace nesprávných stavů/dílů

Funkce „Step Check” identifikuje nejen chybějící díly, ale také správné umístění.

Umělá inteligence se s každou kontrolou učí více

S každým kontrolním cyklem a zpětnou vazbou pracovníka se systém automaticky učí a přidává nová data do komponent AI.

Vizuální nápovědy a varování zvyšují efektivitu a zabraňují lidským chybám.

Lepší rozhodování bez rizika chyb

Překryvná zobrazení AR ukazují pracovníkovi, zda objekt prošel kontrolou nebo zda je něco špatně.

Správné vedení uživatelů v první linii

Nástroj, který vede procesem, kontroluje, zda je kontrolován správný objekt a zda posouzení proběhlo nebo neproběhlo v reálném čase.

Spolehlivě odhalí různé typy selhání

Díky AR řešení není nutné porovnávat 2D výkresy s vyrobenými prototypy.

Mobilní kontrola s automatizovaným hlášením je efektivnější

Automatická dokumentace při procesu inspekce

Využijte výhody pevného protokolu včetně zpětné vazby obrazu pro snadné hlášení.

Jeden systém od kontroly po dokumentaci

Pracovníci v první linii mohou těžit z jednoho systému, který umožňuje flexibilnější a přesnější kontrolu a automatické dokazování kvality.

Přehled o změnách kvality v průběhu času

Kontrolní panel „Step Check” zobrazuje podrobnější náhledy na změny kvality v čase a umožňuje vizuální analýzu zaznamenaných chybových stavů.

Často kladené otázky

 • Inspekce kvality je typ výrobní inspekce, která zahrnuje kontrolu produktů, aby se ověřilo, že splňují předem stanovené normy. Často probíhají jako poslední kontrola před odesláním zákazníkovi.
 • Procesní kontroly mohou probíhat v kterémkoli bodě výrobního procesu. Tento typ kontroly se provádí za účelem kontroly, zda je každá část procesu správně dodržována a zda vyhovuje průmyslovým normám, jako je například ISO 9001.
 • Kontroly zařízení zajišťují, že zařízení lze bezpečně provozovat, nastavovat a udržovat. Tyto typy inspekcí mají za cíl identifikovat jakékoli zhoršení nebo poruchu, aby mohly být opraveny dříve, než budou představovat jakákoli zdravotní a bezpečnostní rizika.

 • Efektivní vytváření inspekčních pokynů, včetně automatických kontrol pomocí snadno použitelného editoru
 • Ovládací panel Step Check umožňuje analýzu kvality v průběhu času.
 • Robustní CAD zpracování a optimalizace.

 • Přesná 3D reprezentace komponent na základě CAD dat.
 • Nejjednodušší použití AR vizualizace na skutečných objektech díky automatickému přichycení ze všech úhlů.
 • Automaticky varuje pracovníky před potenciálně nesprávným rozhodnutím o vyhovuje/nevyhovuje pomocí kontrol kvality založených na umělé inteligenci.
 • Překryvná detekce stavu vyhovuje/nevyhovuje nad součástmi v reálném čase.
 • Detekce dílů, které nejsou modelovány v CAD nebo nejsou založeny na geometrii (např. zapojený kabel, nálepky s číslem dílu).
 • Vizuální ukazatele cesty pro navigaci uživatelů na správné místo.

 • Snížení nákladů na školení
 • Zkrácené doby procesů
 • Snížení počtu selhání při testech
 • Snížení počtu vynechaných testů
 • Zvýšená produktivita