Vuforia Expert Capture

Propojení zkušenosti specialistů a umělou inteligencí k vytváření pracovních pokynů pro montáž a kontrolu kvality.

Posílení vašich pracovníků v první linii

Vuforia Expert Capture je snadno použitelné řešení SaaS (Software as a Service) AR navržené pro zefektivnění práce v první linii. Tato aplikace umožňuje získat znalosti specialistů a využít 3D CAD data ke snadnému vytváření, dodávání a škálování interaktivních pracovních instrukcí a inspekce vylepšené o umělou inteligenci (AI). Vážné problémy s kvalitou, nekonzistentnost či příležitosti ke zlepšení z výroby nebo terénu lze zachytit v reálném čase s cílem kontroly a následného zlepšení produktů nebo procesů:

  • Zlepšení sdílení odborných znalostí pomocí snadno naučitelného řešení v dané oblasti.
  • Urychlení digitalizace pracovních pokynů využitím videozáznamů a instrukcí v AR založených na CAD datech.
  • Zlepšení kvality a spokojenosti zákazníků pomocí automatizovaných vizuálních kontrol využívajících umělou inteligenci (AI) k vedení pracovníků pomocí hlášek a varování v AR.

Step Check: Vizuální kontrola s integrovanou umělou inteligencí

Provádění kontroly kvality je jedním z nejobtížnějších a nejdůležitějších procesů ve výrobě. Kontrola stovek různých výrobků nebo dílů pouhým okem během jedné směny může být vyčerpávající, což vytváří prostor pro chybovost.

Pro zefektivnění kontroly a zlepšení přesnosti byla vyvinuta funkce „Step Check” – schopnost vizuální kontroly podpořené umělou inteligencí (AI) a počítačového vidění (CV). Díky vytvářeným upozorněním o úspěšném nebo neúspěšném pokusu zobrazeným jasně v AR jsou kontroly pomocí Step Check provedeny hned napoprvé, což zvyšuje vaši kvalitu a spokojenost zákazníků.

Vlastnosti a funkce

  • Rychlá a snadná tvorba

Kolaborativní a bezpečná SaaS aplikace Vuforia Expert Capture je dostupná kdykoliv a kdekoliv. Umožňuje autorům snadno vytvářet pracovní pokyny pro AR inspekční postupy vylepšené o AI s využitím odborných znalostí, obrázků a 3D obsahu. 

  • Vizuální kontrola vylepšená AI

Schopnost vizuální kontroly vylepšená umělou inteligencí, Step Check, zvyšuje efektivitu a přesnost díky automatickému rozpoznání správného stavu nebo selhání, které se jasně zobrazují v AR.

  • Správa a distribuce

Distribuční centrum umožňuje manažerům a správcům spravovat distribuční seznamy a publikované postupy, což usnadňuje poskytování správných pokynů správným zaměstnancům.

 

  • Sdílení znalostí

Doručovací aplikace Vuforia Vantage umožňuje zaměstnancům získat přístup k odborným znalostem v podobě kontextových instrukcí krok za krokem. Uživatelský přístup k těmto postupům je udělen na základě oprávnění.

  • Integrovaný reporting a anylýzy

Vuforia Insights umožňuje klíčovým zainteresovaným osobám sledovat provedené postupy a prohlížet si využití, kritické problémy nebo nesrovnalosti z továrny nebo z terénu za účelem zlepšení produktů nebo procesů.

Snadná tvorba a distribuce AR pracovních pokynů

Zvyšte efektivitu práce

Poskytněte zaměstnancům lepší informace a vizuální vedení pro úkoly, které se chystají provést, s jasným porovnáním a ověřením, že je úkol hotový – a správně provedený.

Zlepšete kvalitu výrobků

Pracovní pokyny vylepšené umělou inteligencí zlepšují přesnost a snižují náklady spojené se zmetkovitostí, přepracováním a stahováním, čímž průmyslovým společnostem šetří miliony dolarů ročně a zvyšují spokojenost zákazníků.

Podpořte neustálé zlepšování

Snadno analyzujte kritická data a poznatky shromážděné v první linii a identifikujte vzorce a příležitosti ke zlepšení.

Snižte provozní náklady

Zlepšete produktivitu svých zaměstnanců pomocí efektivnějších digitálních školicích taktik a navádění s podporou AR na pracovišti za současného snížení nákladů a času oproti tradičním metodám zapracování nového pracovníka.

Na jakých zařízení aplikace funguje

Aplikaci Vuforia Capture lze použít k zaznamenávání postupů nejen na soupravách HoloLens a Real Wear, což umožňuje, aby měl odborník při procházení instrukcemi volné ruce. Dokončené procedury lze sledovat v aplikaci Vuforia View například pomocí brýlí Hololens. Zaznamenané návody ve Vuforia Capture lze exportovat do dokumentů Microsoft Word.