Software   PTC CAD Creo Parametric Creo Design Creo Extensions Simulation Creo Ansys Simulation Creo Simulation Creo Simulation Live   AVENG Software AV ScriBatch AV CZ Package for Creo   PTC PLM/PDM Windchill Windchill Extensions ThingWorx Navigate   PTC Mathcad Mathcad 15 a Mathcad Prime 1.0.-6.0  PTC SLM Arbortext   Vuforia Vuforia Chalk Vuforia Expert Capture Vuforia Instruct   ThingWorx ThingWorx Asset Advisor

Windchill Extensions

Usnadněte si Vaše konkrétní pracovní postupy instalací užitečných nástrojů do Windchillu.
„Vyzkoušejte před zakoupením“ zkušební verze zdarma

Assembly Where Used Starter

Rozšiřuje správu konstrukčního kusovníku (WTParts).
Přínos:
 • Poskytuje uživatelům seznam „významných sestav“ (END Item), kde se součást používá. Tyto znalosti jsou zvláště užitečné pro pochopení dopadů na sestavy pro navrhovanou změnu součásti.

PDF Quick Access Starter

Rozšiřuje základní Windchill PDM, správu dokumentace a konstrukční kusovník (WTParts).
Přínos:
 • Poskytuje okamžitý přístup k publikovaným souborům PDF.
 • Podporuje vodoznaky na vyžádání.

SSL Certificates

Rozšiřuje základní Windchill PDM.
Přínos:
 • Usnadňuje instalaci certifikátů.

Watermark Starter

Doplňuje vodoznak na PDF (i publikované PDF z dokumentu nebo výkresu), který zůstává součástí souboru i po exportu dat z Windchillu.
Přínos:
 • Přidá vodoznak do jednoho PDF.
 • Vodoznaky mohou být aktualizovány a odstraněny.
 • Zdrojem PDF může být dokument, výkres nebo přidružená část.
 • Podporuje všechny formáty papíru.

SiliconExpert Connect Starter

Rozšiřuje správu konstrukčního kusovníku (WTParts). Vyberte si správnou součást předem při vývoji nového produktu na základě formy, přizpůsobení, funkce, seznamu schválených dodavatelů / komponent, souladu, životního cyklu a inventáře.
Přínos:
 • Poskytuje napojení na SiliconExpert.
 • Zkontroluje až 200 dílů.


K dispozici za poplatek


Assembly Where Used

Rozšiřuje „Assembly Where Used Starter“ o možnost konfigurace a exportu výsledků. Poskytuje uživatelům seznam „významných sestav“ (koncových položek nebo nižších úrovní).
Přínos:
 • Exportuje na vyžádání do formátu CSV, HTML, PDF, text, XLS, XLSX, XLS Report nebo XML.

CAD Quick

Rozšiřuje základní Windchill PDM Creo data management.
Přínos:
 • NC programátoři, nákupčí a další profese si mohou bez Creo pracoviště stáhnout nativní CAD Creo data.

Document Export

Export dokumentů rozšiřuje modul Správa dokumentů Windchill o dynamický export dokumentů do externího umístění.
Přínos:
 • Snížuje negativní dopad díky diverzitě IT systémů a jejich nepropojenost.
 • Pro každý dokument exportuje obsah souboru a jeden soubor XML.
 • Automatizuje distribuci informací pro systémy a osoby nezapojené do Windchillu.
 • Konfigurovatelný pro export pouze dokumentů se zadanými atributy.

Change Review

Rozšiřuje základní Windchill PDM a změnové řízení.
Přínos:
 • Zobrazuje všechny propojené změny změn a nabízí k nim navigaci.
 • Doplňuje pro Windchill 11.0-11.2 zobrazení Change review u objektů.
 • U Windchill 12.0 již součástí řešení PTC.

Change Analysis

Rozšiřuje modul správy změn Windchill o inovativní shrnutí po změně. To zlepšuje viditelnost změny a zajišťuje, že týmy vidí a chápou dokončené změny. Toto rozšíření kombinuje data „před“ a „po“ do jednoho zobrazení a přidává vizuální podněty ke zvýraznění změn.
Přínos:
 • Poznámkované zobrazením objektů a jejich struktur.
 • Zobrazí stromové zobrazení obsahující jak před změnami (ovlivněno), tak i po změnách (výsledkem).
 • Kvalitnější posouzení změny a tím nižší náklady a vyšší kvalita.
 • Pohled je plně exportovatelný.

Change Validate

Rozšiřuje základní Windchill PDM a změnové řízení. 
Přínosy:
 • Definuje a kontroluje pravidla před spuštěním změny.
 • Správce Windchill vybere pravidla, která se mají použít.
 • Validátor zajišťuje předání pravidel před zahájením oznámení o změně.
 • Validátoři poskytují uživatelům vizuální a textovou zpětnou vazbu.

Component Matrix

Rozšiřuje modul Windchillu pro správu a tvorbu konstrukčního kusovníku a přidává další možnosti porovnávání položkových struktur. Uživatel má možnost vybrat dvě nebo více struktur (BOM) a tyto porovnat a okamžitě vidět rozdíly jak na úrovni použitých komponent tak jejich výskytů. 
Přínosy:
 • Zrychlení práce uživatelů a snížení rizika chyby při porovnávání výrobků a jejich částí.
 • Detailní porovnání i na úrovni výskytů komponent.

Equivalence Links

Okamžitá informace o ekvivalentních výrobních, nebo servisních položkách.
Přínos:
 • Zvyšuje produktivitu a umožňuje uživatelům Windchill prohlížet asociace inženýrství, výroby a servisních dílů, aniž by bylo nutné přepínat do rozhraní APSB.
 • Eliminace času pro dohledání podkladů.
 • Lepší přehled o možném dopadu změny již v úvodní fázi.

Promotion Validate

Rozšiřuje moduly Windchill Core PDM a Document Management o kontrolu - validátory, před sdílením sestav do dalších středisek podniku. Pokud jedno, nebo více pravidel selže, rozšíření vyzve uživatele k podrobnostem o neúspěšných pravidlech. Uživatel vyřeší všechny zjištěné chyby a znovu spustí validátor. Opakuje se dokud nesplní stanovená pravidla.
Přínos:
 • Eliminuje rizika chyb ve výrobě.
 • Snižuje manuální práci konstruktéra.
 • Validátor poskytuje uživatelům vizuální a textovou zpětnou vazbu.

Watermark

Rozšiřuje „Watermark Starter“ o automatizaci tvorby (promotions & Changes), zvětšuje rozsah možností a konfigurací. Vodoznaky lze také automatizovat při propagaci a změně pracovních toků.
Přínos:
 • Zdrojem PDF může být dokument, výkres nebo související části.
 • Standardně vyžaduje připojení na externí server pro generování vodoznaků; možnost vlastního serveru.
 • Podporuje všechny formáty papíru.
 • K dispozici jsou standardní šablony.

Representation Import

Rozšiřuje základní Windchill PDM, správu dokumentace a konstrukční kusovník (WTParts).
Přínos:
 • Intuitivní akce uživatelského rozhraní pro ruční import.
 • Import vizualizací pro dokumenty, CAD dokumenty a WTParty.
 • Umožňuje hromadný import přes příkazový řádek.
 • Importuje různé typy souborů.

Representation Export

Rozšiřuje základní Windchill PDM, správu dokumentace a konstrukční kusovník (WTParts).
Přínos:
 • Manuální i automatický export vizualizací z dokumentů.
 • CAD dokumentů a WTPartů.
 • Součástí exportu je i XML soubor s metadaty.
 • Je součást povyšovacího i změnového procesu.

Coversheet

Zajišťuje dokladovatelnost interních procesů. Krycí listy jsou často vyžadovány v PDF distribuovaných mimo vaši organizaci. Například: Odesílání dokumentů regulačním agenturám, kde přidání titulního listu poskytuje schvalovací auditní stopu pro konkrétní datum PDF. S minimálním zaškolením uživatelé na podnikové úrovni navrhují tyto krycí listy pomocí nástroje založeného na grafickém uživatelském rozhraní.
Přínos:
 • Zajišťuje „vazbu“ volně distribuovaných dokumentů na jejich řízené zdroje v databázi Windchill.
 • Přidá do PDF titulní list.
 • Obecná šablona s konfigurovatelnými poli. Lze přizpůsobit standardu společnosti.
 • Zahrnuje data z objektu, obchodního procesu nebo informace o systému.


Rozšířené extensions k dispozici za poplatek

Promotion Validate Plus

Rozšiřuje „Promotion Validate“ o možnost využití business rule sets z Windchillu a Java konfiguraci.
Přínosy:
 • Přidá nový krok k vytvoření nástroje pro ověření propagace.
 • Zajišťuje předkonfigurování pravidel.
 • Propagaci nelze zahájit, dokud nebudou předána pravidla.
 • Validátoři poskytují uživatelům vizuální a textovou zpětnou vazbu.
 • Rámec obchodních pravidel lze použít ke konfiguraci validátorů.
 • Metody lze specifikovat a použít jako validátory.

Representation Export Plus

Rozšiřuje „Representation Export“ o možnost zpětného uložení do Windchill, plné dosledovatelnosti a emailový reporting.
Přínosy:
 • Exportuje 1 nebo více objektů.
 • Exportuje soubor metadat XML.
 • Výsledky exportu lze uložit na serverové místo nebo stáhnout lokálně jako zip.
 • Poskytuje dva roboty pracovního postupu pro spuštění exportu pro požadavek na povýšení nebo oznámení o změně.
 • Může být plně konfigurován administrátorem.
 • Vytvoří dokument s výsledkem exportu jako primární obsah.
 • Odešle e-mail s vytvořeným dokumentem seznamu příjemců.

IHS Markit Synch

IHS Markit Sync rozšiřuje moduly Windchill BOM Management a Supplier Management o synchronizaci informací o dodavatelských dílech mezi Windchill a databází IHS Markit Parts. Umožňuje inženýrským organizacím využívat databázi IHS Markit Parts jako zdroj pravdy pro všechny atributy dílů, které chtějí ve Windchill spravovat, jako je forma, přizpůsobení, funkce, dodržování předpisů, životní cyklus a další. Takové sladění s databází dílů IHS Markit udržuje systém Windchill aktuální s informacemi o kritických dílech. Tento konektor se používá s modulem BOM Management společnosti Windchill a volitelně je vylepšen o funkce správy dodavatelů Windchill.
Přínosy: 
 • Spravuje mapování atributů dílů mezi součástmi Windchill a databází IHS Markit Parts.
 • Komunikujte s webovou službou IHS Markit Parts API Integration Web Service - načtěte a porovná hodnoty atributů dílů.
 • Synchronizujte více dílů na vyžádání.

SiliconExpert Connect

Rozšiřuje moduly správy kusovníku a správy dodavatelů Windchill tím, že umožňuje uživatelům prohlížet databázi komponent SiliconExpert v rozhraní Windchill. Tato interakce je cenná pro výběr komponent.
Přínosy:
 • Přístup k uživatelskému rozhraní SiliconExpert z prostředí Windchill.
 • Přihlášení je v relaci Windchill zachováno pro bezproblémovou interakci uživatele mezi systémy.

SiliconExpert Synch

Uživatel může synchronizovat jednu nebo více částí na vyžádání. Synchronizaci lze také automatizovat na žádosti o promo akce, změny a další události pracovního postupu. To umožňuje inženýrským organizacím využívat databázi komponent SiliconExpert jako zdroj pravdy pro všechny atributy dílů, které chtějí ve Windchill spravovat, jako je forma, přizpůsobení, funkce, dodržování předpisů, životní cyklus a další.
Přínosy:
 • Spravuje mapování atributů součásti mezi součástmi Windchill a součástmi SiliconExpert.
 • Synchronizujte více dílů na vyžádání.

XSB Swiss Connect

Rozšiřuje modul Aerospace & Defence společnosti Windchill vytvořením spojení s vědomím změn mezi dokumenty uloženými ve Windchill a jejich odkazovanými standardy a specifikacemi (jako jsou ASTM, MIL, ASME, SAE atd.). Jeho použití minimalizuje problémy s kvalitou a zpoždění spojené s odkazováním na zrušené a neaktivní specifikace, usnadňuje tok informací o změnách a analýzu dopadů změn a umožňuje strojové dotazy na součásti vyhovující specifikacím.
Přínosy:
 • Analyzuje dokumenty ve Windchillu a automaticky identifikuje a zobrazí seznam odkazovaných specifikací a standardů, interních i externích.
 • Vytvoří "referenční listinu" obsahující metadata referenčních standardů, jako je stav, měna a další klíčové podrobnosti.
 • Volitelně se připojuje přímo k plnotextovým digitálním modelům XSB SWISS vojenských a průmyslových standardů (plnotextové verze schválené vydavatelem).
 • Spravuje strukturovanou a neustále aktualizovanou databázi standardů a specifikací a upozorňuje majitele dokumentů Windchill na změnu jejich referenčních specifikací a standardů.
 • Poskytuje srovnávací nástroje pro rychlé určení přesné povahy změn a dopadu změn na dokumenty a operace uživatelů.

Ve vývoji, brzy k dostání:

Bom Subscribe

Rozšiřuje základní Windchill PDM. S tímto rozšířením se uživatelé Windchill mohou přihlásit k odběru upozornění, když se změní část kusovníku nebo kolekce. To zlepšuje interakci při změně a zajišťuje, že jsou předem informováni zúčastněné strany na úrovni kusovníku.
Přínosy:
 • Umožňuje sledovat změny provedené v kusovníku nebo kolekci.
 • Přihlásí se k odběru celého CAD nebo Part BoM.
 • Přihlásí se k odběru jakéhokoli objektu ve sbírce, změně nebo propagaci.
 • Snadno spravuje akce „odběru“ a „odhlášení“.

Excel Loader

Rozšiřuje základní Windchill PDM, správu dokumentace, správu dodavatelů a konstrukční kusovník (WTParts).
Přínosy:
 • Rozšíření schopnosti importu informací do Windchill pomocí Excel.
 • Transformace dat

Change Validate Plus

Rozšiřuje možnosti o využití business rule sets z Windchillu.
Přínosy:
 • Správce Windchill vybere pravidla, která se mají použít.
 • Validátor zajišťuje předání pravidel před zahájením oznámení o změně.
 • Validátoři poskytují uživatelům vizuální a textovou zpětnou vazbu.
 • Rámec obchodních pravidel Windchill lze použít ke konfiguraci dalších validátorů.

Chtěli byste k těmto nástavbám vědět více? Kontaktujte nás přes formulář. Rádi Vám zodpovíme veškeré informace.