Náplň školení

  • Příprava a koncepce správného založení 3D modelu pro tvorbu formy (startovní model, přídavky, zaoblení, tečné zaoblení, úkosy,…).
  • Sestavení koncepce formy a práce s knihovnou rámů (HASCO, DME, Futaba, DMS,…).
  • Tvorba vtokové sestavy.
  • Analýzy – kontrola tloušťky stěn 3D modelu, kontrola chladicích kanálů, rozložení formy,…
  • Využití speciálního modulu EMX (B&W).
  • Tvorba výkresové dokumentace formy (pohledy – řezy na rovinu dělení, zjednodušení pohledů aj.).

 

Podrobné informace o školení ke stažení: