Podniková vizualizace, ověřování a revize

Konfigurací řízená vizualizace PLM a digitální model pro lepší spolupráci mezi odděleními a návrhářskými nástroji.

Lepší rozhodování díky vizualizaci

Rozšířená realita (AR) a 3D vizualizace poskytují nový způsob zapojení a spolupráce při definování vašeho výrobku v PLM. Dynamicky vytvářejte vizualizační obsah na základě informací o struktuře a konfiguraci již v PLM Windchill. Prozkoumejte varianty výrobku vizuálně, filtrujte podle fáze životního cyklu a účinnosti.

Windchill nabízí robustní soubor funkcí pro vizualizaci

  • Identifikuje rozdíly v anotaci modelu a zobrazení definice stavu, abyste lépe porozuměli změnám návrhu z jedné verze do druhé.
  • Provádění analýzy kolizí komponent v sestavě.
  • Označení a měření všech digitálních dat produktu.
  • Publikace výrobků pomocí rozšířené reality (AR) prostřednictvím sdílení návrhu v AR.

 

 

  • Využití kompaktního zobrazení pro technické ilustrace s použitím ve výrobě i v terénu.
  • Označení, provádění kontroly, tištění nebo doplnění vodoznaků do PDF dokumentů. 
  • Vytváření animace.
  • Zjednodušení komunikace mezi MCAD a ECAD.

Software pro vizualizaci

Creo View je jednoduchá, ale výkonná technologie pro vizualizaci v podnikovém prostředí, která umožňuje téměř bezproblémovou spolupráci mezi místními a globálními týmy pro návrh. Poskytuje přístup k různým typům inženýrských dat včetně 3D CAD modelů, 2D výkresů, elektrických schémat a tištěných spojů. S Creo View mohou autoři návrhu, projektoví manažeři a dodavatelé rychle a snadno získávat a sdílet informace mezi sebou a s ostatními zúčastněnými stranami.

Více ke Creo View