ThingWorx Navigate pro non-expert uživatele

Zjednodušený, rolí řízený přístup k datům PLM. Propojte všechny podnikové pozice napříč podnikem a zajistěte čitelnost dat i pro non-expert uživatele.

Konfigurace jsou přizpůsobeny pro non-expert pracovníky (mimo konstrukci), kteří potřebují rychle a jednoduchým způsobem sdílet a vizuálně číst informace o výrobku. 

Out-of-the-box (OOTB) aplikace určené pro konkrétní úkoly a role umožňují širokému spektru uživatelů stát se aktivními spolupracovníky v PLM bez potřeby dlouhého školení nebo hlubších znalostí v oblasti podnikového softwaru. 

S důrazem na vytváření digitálního vlákna mohou být tyto balíčky používány mezi interními a externími týmy a integrovány s dalšími podnikovými systémy, jako jsou CAD, ALM, MES, SCM, ERP, CRM a IoT, a to bez duplikace dat.

Aplikace pro konkrétní úkoly

S malým nebo žádným školením jsou konfigurace pro tuto skupinu pracovníků označovány jako ThingWorx Navigate, usnadňují online spolupráci prostřednictvím funkcí umožňujících uživatelům provádět přezkoumání, schvalování, komentování a poskytování zpětné vazby. Kombinací dat z různých podnikových systémů uživatelé uvidí všechny informace o produktu ve svém pracovním kontextu. 

Zobrazovat (View)

Uživatelé mohou zobrazovat a měřit v 3D sestavách, zobrazovat konstrukční soubory, výkresy, jednotlivé díly i jejich seznamy a struktury, dokumentaci, či si stáhnout 2D, i 3D výkresy.

Přispívat (Contribute)

Uživatelé mohou vytvářet, vyhledávat a třídit úkoly pro přezkoumání a schválení žádostí o změnu. Mohou zobrazovat podrobnosti o žádosti ke změně a schvalovat/zamítat nebo přiřazovat žádosti o změnu.

Propojení s PLM 

Uživatelé mohou využívat opakovaně komponenty k rychlému vytváření aplikací. Mohou přizpůsobit standardní aplikace ThingWorx Navigate a vytvářet vlastní unikátní aplikace. Nebo vytvářet aplikace, které kombinují konektory pro získávání, zobrazování a aktualizaci dat z PLM a dalších podnikových systémů.

Zjistěte více o ThingWorx

Díky aplikacím založeným na rolích a úkolech v ThingWorx Navigate můžete poskytnout přímý přístup následným zainteresovaným stranám k aktuálním datům o výrobcích. Ostatní uživatelé mohou snadno získávat přístup ke komplexním datům uloženým v podnikovém systému podniku – není vyžadováno žádné školení.

Prozkoumejte ThingWorx Navigate