Správa servisních procesů

Řízení variant výrobků

Správa složitějších varinat a konfigurací ve větším měřítku.
Zpět do sekce PLM

Co je správa variant a proč je důležitá?

Varianty výrobku jsou úpravy hlavního výrobku, jako jsou různé sady funkcí, materiály, barvy nebo úrovně výkonu. Správa variant výrobku probíhá v průběhu životního cyklu produktu. Umožňuje organizacím efektivně realizovat strategie výrobkové platformy, rychle reagovat na „jednorázové“ požadavky, snižovat náklady na vývojáře a maximalizovat výnosy poskytováním rozmanitějšího produktového portfolia, které lépe vyhovuje potřebám zákazníků.

Přijetí rozmanitosti produktů v průběhu životního cyklu produktu

Na dnešním vysoce konkurenčním globálním trhu je schopnost rychle a efektivně vyhovět různým preferencím zákazníků klíčem k růstu. Variabilita produktů nabízí širokou škálu výhod a přidanou hodnotu. Bez správných podporujících nástrojů mohou různé varianty komplikovat provozní efektivitu a procesy, vyvolávat potenciální chyby a zvyšovat náklady na kvalitu. Pokročilé funkce PLM a ALM poskytují široké pokrytí pro správu variant produktů a umožňují výrobcům konstruovat podle vlastního výběru. Geometrii, seznamy informací o výrobku a konfigurovatelnou logiku lze provádět z jediného zdroje dat.

Větší podíl na trhu

Klíč ke strategiím segmentace zákazníků, které maximalizují podíl na trhu a ziskovost.

Snížené náklady na opakované návrhy výrobků

Maximalizuje opětovné použití důvěryhodných technických modelů během životního cyklu výrobku a snižuje celkové náklady na opakované navrhování od vývojářů.

Strategická flexibilita

Schopnost rychle vyměnit materiály s nižšími náklady, rychle vytvořit speciální zákaznický servis nebo rychle reagovat na konkurenční hrozby – to vše vyžaduje řízení variant.

Zlepšená kvalita výrobku

Umožňuje organizacím zaměřit své procesy kvality na sdílené díly a platformy, čímž se sníží celkové náklady na dodání vysoce kvalitních produktů.

Rychlejší uvedení na trh

Umožňuje maximalizovat opakované použití a uvádět nové produkty na trh ve zlomku času.

Zvyšte podíl na trhu pomocí správy variant produktů, abyste uspokojili potřeby zákazníků

Tradiční přístupy k výrobě výrobu variant a konfigurací komplikují. Rozmanitost výrobků vede k nutnosti zvýšení zásob, snížení úspor, neefektivitě servisu, výrobním chybám a zvýšenému riziku zmetkovitostí.

S řešením správy variant výrobků se doba uvedení na trh dramaticky zkrátí, protože vývojáři znovu použijí předchozí návrhy. Výrobní výkon bude bezproblémový díky plánům procesů a pracovním pokynům specifickým pro danou konfiguraci.

Shrnuto, možnosti správy variant výrobků umožňuje výrobcům efektivněji využívat nové příležitosti na trhu a zároveň snižovat celkové náklady životního cyklu.

Správa ovládacích prvků, modulů a konfigurací

Strategie platforem začínají, jakmile je rozhodnuto definicí výrobků novým nebo dosavadním způsobem. Vycházejí ze základní výrobkové platformy obsahující klíčové vlastnosti a funkce společné pro všechny plánované varianty.

Pomocí správy variant výrobků můžete strategicky navrhovat, vytvářet, spravovat a ověřovat jejich varianty. Možnosti platformy, volby, logika a konfigurační pravidla jsou přímo propojeny s kusovníkem (BOM), 3D vizualizací a CAD daty. Informace o platformě mohou být plně řízeny životním cyklem, takže jsou snadno dostupné pro ověření výrobku a jeho sdílení s dalšími podnikovými nástroji, jako jsou ERP a CPQ.

Vlastnosti a funkce

  • Sada opcí

Zajištění podnikové správy a přehledu o možnostech a logice, čímž se odstraní potřeba tabulkových procesorů.

  • Pokročilá logika

Popis složitější logiky proměnných pro potřeby konfigurace na zakázku pomocí proměnných založených na rozsahu, tabulek případů a dalších možností.

  • Matice rodiny produktů

Rychle zjistěte, jak jsou konfigurace plánovány a podle potřeby provádějte aktualizace.

 

  • Nezávislé přiřazené výrazy

Aktualizujte nabídky pro zákazníky tak, aby vývojáři prováděli pouze logické aktualizace kusovníků.

  • Logika pravidel

Vytváření logiky obsahující různá pravidla, která definují, jak lze produkty konfigurovat, a vytváření i propojování inženýrské a marketingové logiky

  • Více vývojových proudů

Spravujte více paralelních vývojových větví. Získejte plnou kontrolu nad sloučenými změnami, abyste udrželi vysokou kvalitu produktu.

 

  • Správa změn

Synchronizujte změny od návrhu až po informace o výrobě v konkrétním závodě spravované v systémech ERP s řízením účinnosti místních a globálních pravidel.

  • Konfigurace kusovníku variant

Vytvářejte konfigurace pro varianty specifické pro danou zakázku nebo je používejte k popisu skladových nabídek na základě společné platformy.