Řízení projektu a spolupráce při vývoji v PLM

Řízení projektu a spolupráce při vývoji v PLM

Správa dat a komplexní vývoj výrobku pomocí výkonných nástrojů pro řízení vývojově orientovaných projektů.
Zpět do sekce PLM

Zabezpečený přístup k vývojovým datům v reálném čase pro efektivní spolupráci na vývojovém projektu

Globalizace, outsourcing a práce na dálku významně zvýšila nároky na řízení vývojových projektů. Interní týmy – management, vývoj, výroba, prodej, marketing, nákup a služby zákazníkům – mohou být rozmístěny v různých lokalitách a časových pásmech. Dodavatelé a zákazníci mohou být ještě vzdálenější. PLM nástroje pro správu a řízení projektů zajišťují řízení projektů a spolupráci při vývoji pro rozšířené vývojové týmy bez ohledu na jejich umístění.

Zkrácení doby uvedení výrobku na trh díky dostupnosti dat v reálném čase

Interaktivní povaha geograficky distribuovaných projektových týmů často způsobuje poruchy při sdílení dat a projektových plánů mimo firemní firewall. PTC software pro správu projektů zajišťuje dostupnost a aktuálnost informací i v rámci globálně rozptýlených týmů pracující 24 hodin 7 dnů v týdnu, jako by byli fyzicky přítomní v jedné místnosti. Díky plné podpoře outsourcingu vývoje i výroby, správě změn i konfigurací a automatizaci vedení projektů, je snazší zapojit všechny rozhodující osoby do rychlejšího a chytřejšího vývoje výrobku.

Výkonné PLM nástroje pro řízení projektů a spolupráce při vývoji

Začněte při vývoji výrobku spolupracovat způsobem, který zabezpečeně zpřístupní data a poskytne jediný zdroj pravdivých a aktuálních informací. Sledujte všechny vaše výstupy (jako jsou CAD soubory a dokumenty) během celého životního cyklu projektu včetně podrobné správy jejich stavu a změn. Projektové týmy mohou odesílat zprávy o problému nebo odchylce, což urychlí proces řešení a to vše při použití standardizovaných procesů definovaných vaší společností. Mezi nezbytné funkce pro projektové manažery patří zobrazení časové osy včetně stavu rozpracovanosti úkolů, kapacity zdrojů nebo Ganttova diagramu a těsná integrace s Microsoft Project.

Výhody řízení vývoje výrobku

Kolaborativní vývoj výrobku přináší vyšší produktivitu, samoobslužnost, správu, přesnost, přehled a zároveň minimalizuje dobu uvedení na trh, narušení výroby, nízkou kvalitu produktů a výrobní náklady. Pro všechny kteří se podílejí na životním cyklu výrobku a spoléhají na data o něm v reálném čase, existuje řada výhod.

PRACOVNÍK NA DÍLNĚ

Nahrazení papírových výkresů  za velké sdílené obrazovky s aktuálními daty online vede k bezpapírové firmě.

MANAŽER PRO ZÁSOBOVÁNÍ

Zlepšení interakce mezi výrobcem a dodavatelem má za význam dodání požadovaných dílů za nejlepší cenu/kvalitu. Tento proces je přínosný i pro vývojáře v procesu návrhu.

SERVISNÍ TECHNICI

Přístup k aktuálním 3D modelům výrobku a servisním příručkám v případě potřeby odkudkoli.

PLÁNOVAČ VÝROBY

Zobrazení aktuálních dat o výrobku pocházející z jediného zdroje pravdy, obohacená o data ERP a výroby.

Vlastnosti a funkce

  • Realizace projektu

Automatizace klíčových podnikových procesů jako jsou NPI/NPD*, správa změn a pokročilé plánování kvality výrobku.

  • Spolupráce na projektu

Spolupráce s interními a externími zúčastněnými stranami nad díly, dokumenty, MCAD a ECAD daty ve virtuálním prostoru pro sdílení a aktualizaci návrhu.

  • Plánování projektu

Intuitivní průvodce pro vytváření projektu, definice doby trvání, termíny, relevantní data a vztahy pro projekt, priority. Obousměrná komunikace s MS Project.

 

  • Ganttův diagram

Zobrazení stavu celého projektu pomocí Ganttova diagramu.

  • E-mailové upozornění

Automatizace provádění plánu pomocí e-mailových upozornění.

  • Vícejazyčná podpora

Podpora všech hlavních znakových sad včetně asijských vícebitových znaků. Uživatelské rozhraní je k dispozici standardně v sedmi jazycích a dále v národních lokalizacích.

 

  • Řízený přístup uživatelů

Objekty začleněné do projektu podléhají kontrole přístupu a role uživatele určuje, zda má právo upravovat data (včetně externích uživatelů).

  • Pokročilá ochrana duševního vlastnictví (IP)

Uživatelé mají právo nahlížet a upravovat data jen na základě definovaných pravidel a oprávnění pro danou roli/uživatele v projektu.

  • Souběžná spolupráce s dodavateli

Návrhová data je možné současně sdílet s více projekty a dodavateli.

Další řešení pro spolupráci v týmech/odděleních