Řízení procesů servisních služeb

Řízení procesů servisních služeb

Základ pro přesné a dostupné servisní informace.
Návrat do sekce PLM

Zlepšení efektivity techniků a servisního výkonu 

Snížení prostojů zařízení u zákazníka, zvýšení úspěšnosti oprav při prvním pokusu, eliminace chyb a plýtvání – všechna tato obchodní vylepšení jsou závislá na tom, že technici mají správné informace o servisu a dílech v okamžiku, kdy je potřebují.

S řešením správy servisních procesů od PTC mají technici správné informace ve správný čas. Seznamy dílů, technická dokumentace a ilustrace z CAD modelů jsou důvěryhodné, protože jsou automaticky propojeny a aktualizovány podle nejnovějších konstruktérských a designových informací. Dokumentace o servisu je pak uvolňována dříve, což vede k rychlejšímu uvedení na trh, zatímco inženýři podpory a servisu řeší problémy rychleji, což zvyšuje spokojenost zákazníků.

Souběžné navrhování s řízením servisních procesů

PLM Windchill řešení využívá inženýrský nebo výrobní kusovník (eBOM nebo mBOM) k definici dílů a sestav používaných v servisním prostředí (servisní kusovník – sBOM). Z sBOM jsou automaticky generovány informace o dílech pro konkrétní konfigurace výrobku pro konzistentní a přesné opravy. sBOM je udržován aktuální díky pracovním postupům pro řízení změn, které poskytují vizualizace pro servisní tým. Integrované 3D CAD modely se používají k vytváření snadno srozumitelných interaktivních vizualizací.

Informace o servisu jsou dodávány v široké škále formátů (servisní manuály, školící dokumenty, rozšířená realita apod.) a jazycích. Oprávnění uživatelé mohou tak rychle přistupovat k relevantním informacím o výrobku.

Vlastnosti a funkce

  • Transformace produktových struktur

Udržení produktové struktury ve vztahu k vývoji výrobku a návrhovým datům.

  • Podpora produktových variant

Výrobkově zaměřené servisní kusovníky (sBOM), k vytvoření seznamů dílů pro specifické sériové číslo výrobku pro servis se všemi možnostmi a variantami výrobku.

  • Vizuální kontextový obsah

Dynamické katalogy dílů a interaktivní seznamy dílů ve 3D a modely v rozšířené realitě v místě servisu.

 

  • Správa definice dílů a změn s vysokou přesností

Na servisní díly a změny související s použitelností na výrobku.

  • Dodávka elektronického obsahu

Servisní návod společně s dodavatelským návodem pomocí aplikace Arbortextu.

  • Návody k obsluze

Servisní návody ve 3D a rozšířené realitě (AR) a pokyny pro terénní servisní techniky s využitím Creo IllustrateVuforia.

 

  • Správa překladů pro globální publikum

Podpora globální distribuce obsahu v několika jazycích pro popisy dílů a servisní dokumentace.

  • Integrace se SAP

Integrace s platformou třetí strany pro výrobu dílů a sestav.

  • Propojený servis

Využití dat z IoT pro preventivní a prediktivní údržbu podle aktuálního stavu s využitím ThingWorx.

Další informace o Windchill, platformě pro řízení procesů servisních služeb

PLM Windchill je osvědčené řešení pro širokou škálu podniků. Windchill byl implementován po celém světě a poskytuje 1,5 milionu uživatelů pilíře digitálního vlákna. Toto důvěryhodné řešení je škálovatelné a pomáhá rozptýleným inženýrským, servisním a výrobním týmům dostat se na stejnou vlnu. Windchill zajišťuje, že zúčastněné strany napříč podnikem mají přístup k nejnovějším konfiguracím, informacím o výrobcích a dílech.

Více informací o platformě Windchill