Product Data Management (PDM)

Product Data Management (PDM)

Víte, že inženýři v organizacích bez zavedené robustní správy dat o výrobku tráví až o 25 % více času neproduktivními úlohami spojenými se správou dat?
Zpět do sekce PLM

Co je PDM?

PDM je software technologie pomáhající společnostem propojovat a komunikovat informace o digitálním modelu výrobku napříč týmy s různým oborovým zaměřením, různým geografickým rozmístěním i různými CAD nástroji. Zaručuje, že každý model, výkres, dokument nebo technologický postup je nejen snadno nalezen, ale i zabezpečen v centrálním úložišti. S PDM je zajištěno nejen sledování každé jejich verze a revize, ale i stav a průběh požadovaných souvisejících schvalovacích či změnových procesů a zajištění automatizace manuálních úloh.

Snadná správa, kontrola a sdílení dat

PDM software lze integrovat se všemi hlavnímu MCAD systémy, aby uživatelé mohli spravovat a upravovat CAD data a související dokumenty (MS Word, PDF, atd.), aniž by museli opustit své nativní prostředí MCAD systému. Přístup k datům je optimalizovaný pro přístup vzdáleného pracovníka, je postavený na WWW technologiích – data jsou přístupná z plochy Windows nebo v cloudu. Se zjednodušeným procesem schvalování a uvolňování je každá kontrola a změna snadno koordinována napříč nezbytnými zúčastněnými stranami. Sdílení více spotřebovávaných dat pro uživatele, kteří nejsou CAD uživateli, je automatizováno prostřednictvím odlehčených vizualizací a samoobslužným přístupem k aplikacím založeným na rolích v zabezpečených prostorách projektu.

Zjednodušení správy dat o výrobku

Víte, že inženýři v organizacích bez zavedené robustní správy dat o výrobku tráví až o 25 % více času neproduktivními úlohami spojenými se správou dat?

Vývoj výrobku znamená, že musíte spravovat mnoho různých typů dat. S PDM získáte efektivitu při organizování, sledování a opětovném používání všech návrhových dat uložených v centrální databázi jako jediném zdroji pravdivých dat. Vývojáři stráví méně času hledáním souborů CAD, opětovným vytváření dat, aktualizací systémů a řešením požadavků od ostatních „neCAD“ uživatelů dat. Odstraněním neefektivních úkolů spojených se správou a sdílením zabezpečených dat dosáhnete významného snížení nákladů na vývoj výrobku a zkrácení doby jeho vývoje.

Výhody PDM

PDM je základ digitální transformace umožňující zvýšení efektivity práce a zlepšení spolupráce.

Zlepšení kvality dat

Správa všech vývojových CAD dat (Creo, SolidWorks, Inventor, NX, Catia a další) v jednom prostředí zajistí, aby nechyběly potřebné informace nebo aby byly nesprávně interpretovány.

Lepší kontrola dokumentů

PDM poskytuje nástroje pro řízení přístupu zaměstnanců k dokumentům – čtení, podepisování, elektronické podpisy, řízený tisk, konfigurovatelné vodoznaky atd.

Efektivita vývoje výrobku

Správou a propojením všech dat souvisejících s výrobkem lze zajistit, aby odpovědní pracovníci měli dokumenty včas a ve správné verzi.

Zkrácení času vyhledávání dat

Čtení a vyhledávání dat usnadní vytvoření standardizovaných názvů generovaných systémem na základě přiřazené klasifikace a hodnot atributů.

Ochrana duševního vlastnictví (IP)

Řízený přístup interních i externích uživatelů pro prohlížení a úpravy dat. Další kontrola pomocí bezpečnostních štítků (např. povolení ITAR) pro dočasná oprávnění konkrétním uživatelům.

Zlepšení spolupráce

PDM umožní interním i externím týmům aktualizovat vývojová data, předkládat nové nápady a přijímat zpětnou vazbu v reálném čase.

Vlastnosti a funkce:

 • Správa CAD dat

Snadno ovladatelné www uživatelské rozhraní integrované s hlavními CAD nástroji jako je Creo, CATIA, NX, SolidWorks, Inventor, AutoCAD.

 • Bezpečná spolupráce

Rychlý a bezpečný přístup k datům o výrobku pro vývojové týmy, partnery a výrobní řetězce.

 • Na role orientované aplikace

Na základě role a úkolu definované přístupy ke kontextovým informacím i pro ne CAD uživatele.

 • Změnové řízení a uvolnění dat

Jednoduché funkce workflow pro směrování dokumentů ke schválení, kontrole nebo uvolnění pro výrobu.

 • Správa ECAD dat

Synchronizace knihoven ECAD (Zuken, Cadence, Altium,…) s PLM položkami a MCAD modely. Poskytuje snadný a přesný podnikový přístup ke komplexním návrhovým datům.

 

 • Generování vizualizací

Publikování CAD modelů do odlehčených vizualizací pro kontrolu a potřeby prohlížení dat mimo vývojová oddělení.

 • Správa dat z více CAD systémů

Přístup k datům v hlavních CAD systémech pomocí integrovaných funkcí PDM: check-in, check-out, stahování, tabulek podobnosti (Family Table), virtuálních komponent nebo ukládání kopií (Save As).

 • Správa životního cyklu

Správa stavu dat od zahájení vývoje až po vydání do výroby.

 • Integrace s MS Office

Správa, srovnání verzí a odkazy na podrobné informace v grafickém uživatelské prostředí a www prohlížečích.

 

 • Vytváření nových dokumentů

Přetahujte pomocí průzkumníka souborů ve Windows nebo procházejte systém PDM jako strukturu složek.

 • Pokročilé vyhledávání

Hledání, ukládání, sdílení a vizualizace podle klíčových slov, parametrů, atributů, podmínek a klasifikačních vztahů.

 • Publikování dat

Automatické předání do výroby, plánování úloh, manuální publikování, publikování map z XML dokumentů konfiguračních specifikací do různých formátů.

 • Klasifikace dokumentů

Klasifikace položek a dokumentů: Uspořádání položek a dokumentů do klasifikačních struktur a hierarchií pro vyhledávání a opakované použití.

Podnikové řešení pro PDM pomocí platformy Windchill

Windchill je PDM řešení společnosti PTC pro podnikové PLM. Sledujte svůj produkt od fáze konceptu přes celý jeho životní cyklus až po kompletní vydání s jistotou. Windchill odstraňuje zátěž spojenou se správou dat a umožňuje konstruktérům výrobků vrátit se k tomu, co umí nejlépe: ke konstrukci.

Více informací k platformě PLM Windchill