Klasifikace dílů a vyloučení jejich duplicity

Snížení složitosti výrobků a nákladů
Zpět na sekci PLM

Klasifikace dílů a jejich opakované použití

V dnešním světě je pro výrobce nezbytně nutné, aby zůstali na špici inovací a výrobky uváděli na trh rychle. Jedním z problémů je, že složitost výrobku vede k potřebě většího počtu dílů, které je těžké najít. To má za následek časté zavádění duplicitních dílů. Tato překážka může zpomalit proces (a zvýšit náklady) v oblasti zdrojů, výroby, kvality, prodeje a služeb.
Řízením procesu vytváření nových dílů lze dosáhnout významných úspor nákladů, vyšší efektivity a produktivity díky většímu opakovanému použití a celkovému snížení počtu dílů. Díky klasifikaci dílů je snazší vyrábět a uvádět na trh výrobky vyšší kvality rychleji.

Výhody klasifikace a opakovaného používání dílů

Klasifikace dílů může výrobcům ušetřit miliony korun a přinést mnoho dalších významných výhod: opakované používání dílů má za následek snížení množství skladových zásob, identifikaci synergie v dodavatelském řetězci a minimalizování zbytečných nákladů na sklad s náhradními díly. Technické týmy tento přístup považují za podnikové vítězství. 

Snížení nákladů na produkt

 • Snížení nákladů na duplicitní díly během fází návrhu, výroby a servisu
 • Optimalizace nákladů využitím preferovaných dodavatelů

Zlepšení dodací lhůty

 • Omezení ruční práce s vytvářením, získáváním zdrojů a tvorbou nového dílu v rámci procesu zavedení nového dílu (NPI)
 • Zajištění strategické rezervy dílů, k předcházení budoucích výpadků a nedostatku zásob

Zvýšení efektivity

 • Zlepšení opakované použitelnosti stávajících dílů a sestav dílů
 • Zkrácení času stráveného hledáním nových dílů nebo nového preferovaného dodavatele
 • Lepší připravenost vhodnosti nástrojů pro výrobu
 • Urychlení zákaznického servisu díky snadnější identifikaci přesných náhradních dílů

Windchill a klasifikace dílů

PLM Windchill zajišťuje klasifikaci dílů tak, aby odpovídaly důležitým atributům. Jedním z nich je například dodavatel, který je označen jako „schváleno k použití a preferováno“, „schváleno k použití, ale neupřednostňováno“ nebo „nevyhovující“.

Windchill propojuje tuto informaci napříč životním cyklem dílu, když inženýři vybírají díly, následně nákup vyhledává nejvhodnějšího dodavatele pro nákup dílů a tvoří objednávku a také volí strategii dodavatelského řetězce, která se snaží zabránit nedostatku dílů a materiálů.

Ve fázi návrhu mohou jednotlivá oddělení klasifikovat díly vytvořením hierarchické taxonomie, což usnadňuje rozdělení dílů podle kategorií, včetně hardwaru, softwaru, elektroniky, doplňujících komponent a dalších.

S touto taxonomií pak mohou inženýři a konstruktéři využít funkce samoobslužného vyhledávání podle parametrů k nalezení přesného nebo podobného dílu. Jakmile jsou díly klasifikovány, přidáváme přesné data ve formě metadat, které popisují atributy dílů.

S řízením dodavatelů (SUMA – supplier management) podnik pozná, které díly mohou být získány od kterého dodavatele, když je produkt definován. Windchill umožňuje vytvářet seznamy a sledovat dodavatele a výrobce a jejich díly.

5 osvědčených postupů, jak začít s klasifikací dílů:

01

Stanovte si strategií pro řízení dílů, aby se zabránilo jejich duplicitě.

02

Vytvořte novou pozici Global Module Owner – bude odpovědný za vytváření strategických dílů.

03

Vytvořte taxonomii klasifikace dílů, včetně podpůrných atributů, která se zaměřuje na hlavní/nejčastější díly.

04

Slaďte taxonomii s důležitými atributy pro nákup a dodavatelský řetězec (tj. použité materiály, dostupnost materiálů, klasifikace dodavatelů).

05

Rozšiřte taxonomii klasifikace dílů tak, aby zahrnovala konstruované díly (interní i externí).

Vlastnosti a funkce:

 • Nastavitelné klasifikační schémata

Stanovení pravidel pro pojmenování a strukturu, která vyhovují potřebám vašeho podniku.

 • Automatické pojmenování dílů/dokumentace

Názvy dílů jsou generovány systémem na základě klasifikace a hodnot atributů.

 • Klasifikace nového dílu/dokumentace

Zajištění dodržování firemní politiky.

 • Hledání klasifikace a hledání podobných objektů

Lokalizovaný text klasifikace a měření mohou přepínat mezi standardy – zlepšení přesnosti vyhledávání pro všechny regiony.

 

 • Import/Export a hromadná aktualizace

Aktualizace velkého množství dat bez ztráty kvality nebo přesnosti.

 • Správa dat dodavatelů

Automatizace toku referenčních dat dodavatelů spojených s dílem nebo produktem z jednoho zdroje.

 • Specifikace inženýrského seznamu materiálu

Vytvoření souladu s dodavateli z kusovníku k získání a kvalifikaci dílu a informací o dodavatelích při případné změně dílů. Společný plán kontroly kvality, shodu materiálu a analýzu DFM materiálu.

 • Udržitelnost

Přiřazení atributů k dílům, aby napomohly konstruktérům při výběru dílů, které splňují normy udržitelnosti.