Datum vydání: 27. října 2023

Společnost PTC s hrdostí představuje Creo 10 a Creo+, nejnovější verze oceňovaného, ​​výkonného a zároveň snadno použitelného CAD systému.

Creo vám pomůže dodávat nejlepší návrhy v kratším čase díky novým nástrojům pro návrhy kompozitů, vylepšením pro návrhy elektrifikace, 3D výkresy (MBD), návrhy ergonomie, návrhy řízené simulacemi a pro výrobu.

PTC také s potěšením představuje Creo+, SaaS produkt se všemi funkčnostmi Creo 10 a navíc s inovativními cloudovými nástroji pro spolupráci v reálném čase a zjednodušenou správu a nasazení licencí.

Novinky v Creo 10.0

Funkce pro osobní produktivitu

S každou novou verzí Creo zavádí vylepšení, díky nimž jsou konstruktéři produktivnější každý den, včetně aktualizací inspirovaných vámi, našimi zákazníky.

Creo nyní obsahuje vylepšení pro Multi-body navrhování, včetně boolovských operací a operací dělení, jakož i nástrojů pro restrukturalizaci a přeuspořádání sestavy.

A k dispozici jsou i vylepšení nástrojů pro modelování součástek, včetně skicáře, dělících ploch, otvorů, roznásobení a Freestyle modelování.


Creo kompozitní materiály

Nyní můžete používat Creo pro navrhování s kompozitními materiály, abyste zajistili pevnost a odlehčení výrobku.

Existuje několik funkcí, které zahrnují definování vrstev, obrysy plochých vrstev a automatické generování knih vrstev, čímž se vytváří pevná geometrie představující tvar kompozitu s přesnými hmotnostními vlastnostmi výsledné geometrie.

Datasheet: Creo Composite Design and Manufacturing Extensions


Creo elektrifikace

Elektrifikace se stává klíčovou iniciativou pro mnohá průmyslová odvětví. Creo má nový specializovaný strom kabeláže a vylepšené nástroje pro návrh trasování, které vám pomohou vytvářet a spravovat sestavy kabelových svazků. Nástroj pro dělení a slučování kabelových svazků umožňuje spolupráci a opětovné používání podsestavy kabelových svazků. Byly rozšířeny ECAD možnosti, včetně importu masek na vkládání a lepšího zpracování parametrů ECAD otvorů pro lepší integraci, spolupráci a přehlednost plošných spojů (PCB desek) v MCAD návrhu.

Více informací na PTC stránkách


Návrh ergonomie

Jelikož lidé nemají jednotný tvar ani velikost, Creo vylepšení umožňují zohlednit rozsahy pohybu, zorná pole a jedinečnost uživatelů. Funkce zorného pole nyní umožňují provést analýzu odrazů a figuríny nyní podporují více obálek s dosahy.


Navrhování řízené simulacemi

Creo obsahuje nové funkčnosti v oblasti návrhu řízeného simulacemi, jako je Creo Ansys Simulation Advanced , který umožňuje kombinované strukturální a tepelné analýzy a zahrnuje podporu nelineárních kontaktů a materiálů.

Creo Simulation Live nyní obsahuje možnosti kontaktní simulace a vylepšené možnosti výsledků pro simulace tekutin a strukturální simulace.

Creo Flow Analysis a Creo Simulate byly také vylepšeny o lepší animaci a Multi-body podporu, jednotlivě.

Kromě toho byl Generativní design rozšířen o nové funkce, jako jsou rotační symetrie, vzdálená zatížení a omezení hmotnostního bodu.


Aditivní a tradiční výroba

Creo má vylepšení také pro aditivní a tradiční výrobu. Pro aditivní výrobu jsou nyní k dispozici nové mřížky založené na nosnících a řízené vzorci. A pro tradiční výrobu nyní vysokorychlostní frézování šetří čas obrábění díky podpoře soudkových nástrojů na specializovaných NC sekvencích pro dokončování dna a stěn.

Více o vysokorychlostním frézování se dočtete v datasheetu: Creo High Speed Milling Extension

Více informací na PTC stránkách 


Přejděte na nejnovější Creo verzi hned teď!
Pomocí kontrolního seznamu se ujistěte, že vaše aktualizace proběhne hladce.