Datum vydání: 27. října 2023

Společnost PTC s hrdostí představuje Creo 10 a Creo+, nejnovější verze oceňovaného, ​​výkonného a zároveň snadno použitelného CAD systému.

Creo vám pomůže dodávat nejlepší návrhy v kratším čase díky novým nástrojům pro návrhy kompozitů, vylepšením pro návrhy elektrifikace, 3D výkresy (MBD), návrhy ergonomie, návrhy řízené simulacemi a pro výrobu.

PTC také s potěšením představuje Creo+, SaaS produkt se všemi funkčnostmi Creo 10 a navíc s inovativními cloudovými nástroji pro spolupráci v reálném čase a zjednodušenou správu a nasazení licencí.

Novinky v Creo 10.0

Funkce pro osobní produktivitu

S každou novou verzí Creo zavádí vylepšení, díky nimž jsou konstruktéři produktivnější každý den, včetně aktualizací inspirovaných vámi, našimi zákazníky.

Creo nyní obsahuje vylepšení pro Multi-body navrhování, včetně boolovských operací a operací dělení, jakož i nástrojů pro restrukturalizaci a přeuspořádání sestavy.

A k dispozici jsou i vylepšení nástrojů pro modelování součástek, včetně skicáře, dělících ploch, otvorů, roznásobení a Freestyle modelování.


Creo kompozitní materiály

Nyní můžete používat Creo pro navrhování s kompozitními materiály, abyste zajistili pevnost a odlehčení výrobku.

Existuje několik funkcí, které zahrnují definování vrstev, obrysy plochých vrstev a automatické generování knih vrstev, čímž se vytváří pevná geometrie představující tvar kompozitu s přesnými hmotnostními vlastnostmi výsledné geometrie.

Datasheet: Creo Composite Design and Manufacturing Extensions


Creo elektrifikace

Elektrifikace se stává klíčovou iniciativou pro mnohá průmyslová odvětví. Creo má nový specializovaný strom kabeláže a vylepšené nástroje pro návrh trasování, které vám pomohou vytvářet a spravovat sestavy kabelových svazků. Nástroj pro dělení a slučování kabelových svazků umožňuje spolupráci a opětovné používání podsestavy kabelových svazků. Byly rozšířeny ECAD možnosti, včetně importu masek na vkládání a lepšího zpracování parametrů ECAD otvorů pro lepší integraci, spolupráci a přehlednost plošných spojů (PCB desek) v MCAD návrhu.

Více informací na PTC stránkách


Návrh ergonomie

Jelikož lidé nemají jednotný tvar ani velikost, Creo vylepšení umožňují zohlednit rozsahy pohybu, zorná pole a jedinečnost uživatelů. Funkce zorného pole nyní umožňují provést analýzu odrazů a figuríny nyní podporují více obálek s dosahy.


Navrhování řízené simulacemi

Creo obsahuje nové funkčnosti v oblasti návrhu řízeného simulacemi, jako je Creo Ansys Simulation Advanced , který umožňuje kombinované strukturální a tepelné analýzy a zahrnuje podporu nelineárních kontaktů a materiálů.

Creo Simulation Live nyní obsahuje možnosti kontaktní simulace a vylepšené možnosti výsledků pro simulace tekutin a strukturální simulace.

Creo Flow Analysis a Creo Simulate byly také vylepšeny o lepší animaci a Multi-body podporu, jednotlivě.

Kromě toho byl Generativní design rozšířen o nové funkce, jako jsou rotační symetrie, vzdálená zatížení a omezení hmotnostního bodu.


Aditivní a tradiční výroba

Creo má vylepšení také pro aditivní a tradiční výrobu. Pro aditivní výrobu jsou nyní k dispozici nové mřížky založené na nosnících a řízené vzorci. A pro tradiční výrobu nyní vysokorychlostní frézování šetří čas obrábění díky podpoře soudkových nástrojů na specializovaných NC sekvencích pro dokončování dna a stěn.

Více o vysokorychlostním frézování se dočtete v datasheetu: Creo High Speed Milling Extension

Více informací na PTC stránkách 


Přejděte na nejnovější Creo verzi hned teď!
Pomocí kontrolního seznamu se ujistěte, že vaše aktualizace proběhne hladce.


Zajímá vás více informací o Creo?