PTC & Ansys

Společnosti PTC a Ansys sdílejí společnou strategickou vizi, jejímž cílem je pomáhat organizacím zlepšovat návrh výrobků a zefektivňovat provoz prostřednictvím platformy pro průmyslové IoT - ThingWorx a simulace pomocí Creo Simulation Live a Creo Ansys Simulation.

Simulace a analýzy

PTC ve spolupráci s Ansys poskytuje řešení vyhovující specifickým potřebám konstruktérů i výpočtářů. Tyto nástroje vám umožňují testovat výrobky při podmínkách, ve kterých bude váš produkt používán. Některá z těchto řešení vám budou generovat a nabízet tvar výrobku, zatímco jiná mají komplexní sady funkcí, které vám umožní analyzovat a ověřovat výkon vašich 3D prototypů.

Veškerý simulační software PTC má názorné a známé uživatelské rozhraní Creo. Simulace využívá CAD parametry a zároveň tyto parametry a výpočtové prvky do CAD modelu zapisuje. Tím je zajištěna bezproblémová integrace CAD dat s výpočtovými CAE nástroji.

Creo Ansys Simulation

Získejte informace o chování a zlepšujte kvalitu vašeho výrobku pomocí Creo Ansys Simulation, a to kdykoliv v průběhu procesu návrhu.

Creo Ansys Simulation a Creo Ansys Simulation Advanced jsou simulační nástroje pro návrháře i výpočtáře. Integrují pokročilé schopnosti Ansys pro teplotní, strukturální a modální analýzy do Creo a poskytují snadno použitelné, vysoce přesné simulační řešení, které umožňuje ověřování a zdokonalování vašich návrhů.

Pokud chcete při navrhování provést komplexní analýzu, zvolte Creo Ansys Simulation nebo Creo Ansys Simulation Advanced. Obě řešení jsou navrženy pro zdokonalování a ověřování návrhů, Advanced má další výhodu v podpoře případů použití, jako jsou nelineární kontakty a materiály. Advanced také umožňuje spouštět kombinované strukturální a tepelné studie.

Creo Simulation Live

Pokud chcete při navrhování zpětnou vazbu v reálném čase, vyberte si Creo Simulation Live. Creo Simulation Live spojuje technologii ANSYS Discovery Live a PTC Creo.

Integrace těchto dvou předních řešení umožňuje provádění strukturální, termální, modální analýzy a simulace proudění tekutin na 3D návrzích během několika sekund. Už žádné exporty/importy, žádná oddělená konstrukční a výpočtová prostředí.  Creo Simulation Live je vytvořeno speciálně pro konstruktéry a výsledky se dynamicky aktualizují v reálném čase. S Creo Simulation Live získáte během práce okamžitou zpětnou vazbu o svých rozhodnutích o návrhu a to na téže obrazovce přímo v Creo. Funkce Creo Simulation Live umožňují lépe pochopit dopady konstrukčních změn na modelech.

Přidanou hodnotou Creo Simulation Live je navrhování výrobků s vyšší kvalitou, a snížené náklady na vznik výrobku.

PTC Creo Simulate

PTC Creo Simulate je CAE aplikace určená k provádění analýz, simulací a optimalizaci digitálního výrobku. Díky PTC Creo Simulate mohou konstruktéři lépe porozumět strukturálním, termálním a odálním vlastnostem výrobku a mohou výrobky optimalizovat již v raných fázích vývojového cyklu.

S Creo Simulate máte jistotu, že vaše výrobky vyhoví předepsaným požadavkům a že v průběhu zkoušek prototypu nebude třeba provádět velké množství změn.

PTC Creo Simulate má stejné uživatelské rozhraní jako Creo Parametric a obsahuje kromě simulační nástrojů také optimalizační nástroje. PTC Creo Simulate zpracovává nativní Creo data a ukládá své prvky v modelovém stromě. Tato schopnost znamená efektivní správu dat bez exportů a importů.

Záznamy z webinářů na téma SIMULACE