Pozorně vnímáme požadavky našich zákazníků a přinášíme jim řešení, připravené přesně pro jejich potřeby.

Inovace a proaktivita jsou naším motorem. Vždy hledáme pro naše zákazníky řešení s nejvyšší přidanou hodnotou.

Našich 22 let multioborových zkušenosti ve strojírenství, množství referencí a nejvyšší stupeň certifikací je pro naše zákazníky garancí kvality a spolehlivosti.

Při naší práci vyznáváme princip partnerství spíše než vztah odběratel - dodavatel. 

MSV 2016

Get Active

Máte stávající licence Pro/ENGINEER či Creo dlouhodobě neaktivní? Využijte programu Get Active a vyměňte své stávající neaktivní licence Pro/ENGINEER/Creo za zvýhodněný subscription.

Get Active

AUTOMATIZACE KONSTRUKCE FOREM

Hledáte řešení, jak zvýšit počet nakreslených forem za stejný čas, jak zkrátit dobu dodání formy zákazníkovi či jak snížit náklady na konstrukci forem?

PDM pro všechny

Hledáte řešení, jak při zachování konstrukční kapacity zrychlit realizaci zakázek a přípravu výroby či jak snížit náklady na výrobek, jeho vývoj a reklamace?

AV ENGINEERING, a.s.

AV ENGINEERING je přední česká společnost orientovaná na vývoj výrobků ve strojírenství. Jsme dodavatelem špičkových softwarových systémů (CAD - PLM – SLM ) od společnosti PTC. Poskytujeme služby v oblasti vývoje, konstrukce, technických výpočtů, zkoušek a měření nových strojírenských výrobků.

Naším cílem je poskytovat zákazníkům řešení pro trvalou inovaci výrobků, způsobu jejich tvorby, provozu a servisu s cílem udržovat konkurenční výhodu. Naše přidaná hodnota je v dlouholetých, multioborových zkušenostech, v množství referencí a v certifikovaných kompetencích.