Zabezpečená spolupráce s dodavatelským řetězcem

Sdílejte návrhová data dodavatelům pomocí zabezpečené IP a sledujte výstupy projektů po celém světě a zároveň automatizujte uvedení nového výrobku na trh (NPI), řízení změn a procesy kvality.

Co je spolupráce s dodavatelským řetězcem?

Spolupráce spočívá ve sdílení aktuálních produktových dat přesně, bezpečně a v reálném čase s dodavateli za účelem urychlení procesů nákupu.

Nákupčí mohou získat přístup k datům o kvalifikovaných a preferovaných dodavatelů, stejně jako k informacím o stavu dílů, aby ověřili dostupnost dodavatele. Nákupčí jsou upozorněni, když kusovník (BOM) dosáhne stavu nabídky, prototypu nebo výroby, aby je mohli uvolnit dodavatelům. Tato společná spolupráce umožňuje výrobcům zvýšit agilitu a zkrátit čas do uvedení na trh.

Proč je to důležité?

Spolupráce v dodavatelském řetězci je důležitá, protože v rychle se měnícím – někdy nepředvídatelném – technologickém prostředí musí strategické týmy získat ty správné materiály a díly, aby nové výrobky mohly být rychle uvedeny na trh. 

Tím, že umožní plynulé sdílení aktuálních produktových dat přesně, bezpečně a v reálném čase mezi konstrukcí, výrobou, nákupem a dodavateli, tím může vaše organizace podpořit agilitu a urychlit dobu uvedení na trh.

Získejte přístup k plynulému a spolehlivému toku dat o materiálech.

Výhody

Strategické týmy pro získávání materiálů mohou současně spolupracovat se svými dodavatelskými partnery, aby bezpečně sdílely aktuální a přesné informace o produktech. Tím, že lépe chápou atributy komponent, jako jsou schválení dodavatelé, datové listy, kde je komponent spotřebováván, a kdy byl podán požadavek na změnu nebo zpráva o problému, jsou schopni zrychlit dobu uvedení na trh a zlepšit agilitu. S přidruženými technickými výkresy v 2D, 3D nebo rozšířené realitě poskytovanými v kontextu mohou nákupčí dále spolupracovat s dodavateli pomocí schopností řízení projektu. Například mohou poslat data, výkresy a revize potřebným zainteresovaným stranám způsobem, který je sladěn s jejich funkcí a systémem.